بیش‌ترین فروش چهار سال اخیر به ثبت رسید؛

بازار مسکن سنگاپور روی نوار شانس/ بالاترین سود ۵ سال اخیر

سهام دارایی‌های سنگاپور در حال ثبت بهترین عملکرد سالیانه خود در ۵ سال اخیر هستند و تحلیلگران بازار معتقدند این سیر پیشرفت همچنان ادامه خواهد داشت.

به نقل از بلومبرگ انگیسی، با رشد مطابق با انتظار بخش ملک و املاک به دنبال تسهیل محدودیتهای بخش مسکن از آنجایی سود سهام ایالتی شهری ممکن است در بقیه سال محدود باشد، توسعهدهندگان بخش املاک میتوانند بخش آیندهداری در سهام داراییهای سنگاپور باشند.

دزموند لوه از شرکت مدیریت دارایی جیپیمورگان که امسال در مدیریت دومین صندوق سرمایه سنگاپور از لحاظ بهترین عملکرد، کمک کرد، میگوید: بازار داراییهای مسکونی به این باور رسیده است که بازار در حال بهبود است. او اضافه کرد: توسعهدهندگانی که قبلا برای پروژههای جدید خود شروع به خرید زمین کردهاند سود کردهاند و انتظار میرود در چند سال آینده نرخ زمینهای خالی رو با کاهش مواجه شود.

دولت ایالتی-شهری اعلام کرد دوباره به بازار املاک سنگاپور علاقهمند شده است و به دنبال ۳ سال و نیم افت قیمت مسکن، که طولانیترین زمان کاهش قیمت در این بخش (از سال ۱۹۷۵ که اولین داده در این زمینه منتشر شد تا کنون) است، در ماه مارچ برخی از محدودیتها را در این زمینه کاهش داد. در همین ماه فروش مسکن به بیشترین مقدار خود در حدود چهار سال اخیر دست یافت و توسعه دهندگان مسکن بیش دوبرابر واحدهای فروخته شده در سال گذشته، واحد فروختند. سهامهای بخش مسکن سنگاپور جهشی ۱۷ درصدی داشت و اکنون به سوی بیشترین سود سالیانه از ۲۰۱۲ تاکنون پیش میرود.

روز دوشنبه سهام «توسعه شهری» بیشترین سود را در شاخص استریت تایمز به دست آورد. این سهام قبل از بسته شدن ۲.۵ درصد رشد کرد که این اولین رشد آن در ۶ روز گذشته بود. سهام گروه UOL دو درصد بالا رفت در حالی که شرکت کاپیتال لند التیای ۰.۶ درصد رشد کرد.

مشاهده نظرات