رئیس اتاق بازرگانی ایران:

اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل افتتاح می‌شود

رئیس اتاق ایران در نشست با سفیر برزیل در تهران، از افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در هجدهم تیرماه خبر داد و گفت: با تشکیل اتاق مشترک برخی موانع از سر راه روابط اقتصادی ۲ کشور برداشته می‌شود.

به نقل از اتاق بازرگانی ایران، رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست با سفیر برزیل در تهران، از افتتاح اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در هجدهم تیرماه خبر داد و گفت: عدم وجود اتاق بازرگانی میان دو کشور از موانع مهم توسعه روابط اقتصادی بود که اکنون با تشکیل اتاق مشترک این مانع از سر راه روابط اقتصادی دو کشور برداشته میشود.

شافعی با اشاره به سابقه روابط اقتصادی ایران و برزیل گفت: بیش از یک قرن است که دو کشور با یکدیگر روابط اقتصادی سنتی دارند.

وی با تأکید بر رشد اقتصادی در برزیل و مطرحشدن این کشور بهعنوان اقتصاد بزرگ منطقه گفت: ما در روابط اقتصادی خود با برزیل محدودیت نداریم. دولت ایران نیز همیشه به بخش خصوصی کشور، توصیه کرده است در جهت توسعه روابط اقتصادی با برزیل گام بردارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: در طول دو سال گذشته رفتوآمدهای خوبی بین ایران و برزیل انجامشده و علاقهمندی زیادی در فعالان اقتصادی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی وجود دارد و همه اینها نشان میدهد که فرصتهای خوبی برای توسعه روابط میان دو کشور به وجود آمده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در اشاره به ظرفیتهای همکاری میان ایران و برزیل گفت: زمینههای متنوع زیادی برای همکاریهای دوجانبه وجود دارد که مهمترین آنها همکاری در زمینه کشاورزی است. به دلیل محدودیت منابع آبی در ایران، وزارت کشاورزی ما به دنبال کشت فرا سرزمینی در کشورهای دیگر است و برزیل از این نظر ظرفیت خوبی دارد.

شافعی نفت و گاز و صنایع غذایی را هم از دیگر زمینههای مستعد برای همکاری برشمرد و اضافه کرد: بسیاری از محصولات برزیل مانند غلات، مواد پروتئینی و گوشت به ایران وارد میشوند که ما امیدواریم در آینده هم این موضوع توسعه یابد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر لزوم توسعه روابط اقتصادی میان ایران و برزیل گفت: آمارها نشان میدهد که حجم روابط اقتصادی دو کشور از سال 2014 مطلوب بوده اما این میزان هنوز با ظرفیتهای قابلتوجه دو کشور متناسب نیست که امیدواریم با همکاری مشترک هر چه بیشتر توسعه یابد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به تشکیل اتاق مشترک و بیشتر شدن رفتوآمدهای فعالان اقتصادی دو طرف، بر ضرورت تسهیل صدور ویزا برای فعالان اقتصادی ایرانی تأکید کرد.

شافعی افزود: تجارت یک جاده دوطرفه است و پایداری روابط اقتصادی به رفتوآمد دو طرف و نزدیک شدن به توازن تجاری بستگی دارد.

رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر لزوم رفع موانع بانکی، روابط بانکی را اصل اولیه روابط اقتصادی میان کشورها دانست.

رودریگو آزردو سانتوس سفیر برزیل در تهران با گذشت 5 ماه از آغاز فعالیتش در تهران گفت: در این مدت جلسات زیادی داشتهام و با ظرفیتها و تواناییهای بسیار تهران و ایران آشنا شدهام.

وی با اشاره به تراز تجاری ایران و برزیل گفت: تراز تجاری دو کشور متعادل نیست و بیشتر برزیل به ایران صادرات دارد درحالیکه فرصتهای زیادی برای صادرات ایران به برزیل هم وجود دارد.

آزِردو سانتوس محصولات و تجهیزات پزشکی را از مواردی دانست که ایرانیها میتوانند به برزیل صادر کنند.

سفیر برزیل در تهران در رابطه با انجام سرمایهگذاریهای مشترک هم گفت: در دنیای امروز تجارتهای مشترک رونق یافتهاند و فعالان اقتصادی دو کشور میتوانند در کشور مقابل شرکتهای مشترک تأسیس کنند.

آزِردو سانتوس کشاورزی، انرژی، زیرساخت، خدمات ساختمان و مهندسی، تجهیزات نفت و گاز، معدن و تجهیزات پزشکی را از زمینههای همکاری مشترک میان ایران و برزیل عنوان کرد.

سفیر برزیل در تهران افزود: ما به ایران فقط بهعنوان بازاری کوتاهمدت نگاه نمیکنیم، بلکه ایران برای ما یک شریک پایدار و بلندمدت است.

آزِردو سانتوس همچنین بر ایجاد تسهیلات توسعه روابط اقتصادی دولت برزیل در زمینههای حملونقل و ایجاد پرواز مستقیم بین ایران و برزیل تأکید کرد و گفت: دولت برزیل آماده  است در این زمینه با دولت ایران تفاهمنامه امضا کند.

سفیر برزیل در تهران همچنین با اشاره به وجود موانع بانکی گفت: ما احساس میکنیم که بعد از برجام وضعیت کمی بهتر شده است. در عینحال ما اطلاعات بانکهای ایرانی و استاندارهای آنها را به بانکهای برزیلی منتقل میکنیم تا به همکاری با بانکهای ایرانی تشویق شوند.

آزِردو سانتوس افزود: خیلی از بانکهای برزیل مایل به همکاری با بانکهای ایرانی هستند، اما وابستگی آنها به بانکهای آمریکایی مانع این همکاری است که تلاش میکنند موافقت آنها را هم جلب کنند.

سفیر برزیل در تهران همچنین به دیدار خود با مسئولان بانک مرکزی ایران اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی ایران برای حل مسائل بانکی میان دو کشور، به زودی هیاتی به برزیل اعزام خواهد کرد. آزِردو سانتوس از شافعی خواست نماینده اتاق ایران نیز در این هیات حضور داشته باشد.

مشاهده نظرات