افزایش تقاضا، مقصر اصلی گرانی برنج ایرانی است؟

با توجه به آنکه کمتر از چهل روز به برداشت برنج زمان باقی است، اما افزایش قیمت برنج ایرانی در کوچه پس کوچه‌های شهر طنین انداز شده است.

مسئولان امر برای حفظ آرامش بازار از ثبات قیمتها خبر میدهند، اما انگار بازار حرف دیگری برای گفتن دارد، چراکه در میان کاروان گرانی اجناس طی این روزها قیمت برنج سر به فلک کشیده که هر کس دلایل خاص خود را برای این نابسامانیها ارائه میدهد. دوره ممنوعیت واردات برنج همزمان با فصل برداشت در جهت حمایت از برنجکاران نگرانیهایی برای برخی اقشار به وجود آورده است.

حال برای اطلاع از آخرین وضعیت تولید و قیمت برنج به سراغ مسئولان امر میرویم:

علی اکبریان نائب رئیس انجمن برنج گفت: با توجه به وضعیت مساعد آبوهوا تولید برنج همانند سال گذشته بین دو میلیون و 200 الی 2 میلیون و 300 هزاران خواهد بود. به گفته وی با افزایش رغبت کشاورزان به کشت برنجهای پر محصول سطح زیر آن کشت حدود 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

اکبریان در پاسخ به این سؤال که امکان خودکفایی محصول وجود دارد، بیان کرد: در صورت حمایت دولت و بالا بردن انگیزه کشاورزان به کشت برنجهای پر محصول، ظرف دو سال آینده، میتوان به خودکفایی صددرصدی رسید.

نائب رئیس انجمن برنج با اشاره به آخرین وضعیت نرخ برنج در بازار افزود: در حال حاضر نرخ هر کیلو برنج درجهیک در استانهای شالی 12 هزار تومان و برنجهای پر محصول 11 هزار و 500 الی 11 هزار و 600 تومان است که نسبت به یک ماه قبل هر کیلو 400 تومان کاهشیافته است. وی افزایش بار برای عرضه در استانهای گیلان و مازندران و نبود خریدار را دلیل اصلی کاهش قیمت دانست.

افزایش سه هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج در مازندران

دلاور حیدر پور رئیس جهاد کشاورزی مازندران از افزایش 3 هزار هکتاری سطح زیر کشت برنج در استان مازندران خبر داد و افزود: در صورت استمرار شرایط آب و هوایی پیشبینی میشود که کشت دوم و رتون در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد به طوریکه میزان تولید کشت اول و دوم در استان مازندران به یک میلیون و 250 هزار تن برسد.

وی افزود: در سال جاری استقبال برنج کاران نسبت به کشت ارقام پر محصول افزایشیافته بهطوریکه از مجموع 212 هزار هکتار سطحی بالغبر 70 هزار هکتار به کشت این محصول اختصاص دارد. حیدرپور با اشاره به دلایل نوسانات قیمت از مبدأ تا بازار تهران، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو برنج کیفی درجهیک با نرخ حداکثر 11 هزار تومان در مازندران به فروش میرسد که با احتساب هزینههای حملونقل  و سود مغازهدار حداکثر باید با 10 درصد افزایش به مصرفکننده عرضه شود.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: تبلیغات علیه بیکیفیتی برنج خارجی در فضای مجازی گرایش افراد به برنج ایرانی را همراه داشته و ازآنجاکه امکان تأمین صد درصد نیاز از منابع داخلی وجود ندارد، لذا قیمتها نامتعارف افزایش پیدا میکند.
قیمت برنج منطقی نیست.

کاوه خاکسار مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی  بیان کرد: سالانه دو میلیون و 200 هزار تن برنج در کشور تولید میشود که حداکثر نیاز بازار برای واردات 800 هزار تن است. به گفته وی برخی افراد با شایعاتی مبنی بر کمبود برنج در داخل قصد دارند که واردات محصول را افزایش دهند.

خاکسار با اشاره به وضعیت نوسانات قیمت در بازار بیان کرد: قیمت برنج را باید از دو منظر عمدهفروشی و خردهفروشی مغازههای سطح شهر موردتوجه قرارداد، چراکه  برخی خردهفروشان اقدام به افزایش کاذب قیمتها مینمایند. این مقام مسئول بابیان اینکه رغبت بالای مردم نسبت به مصرف برنج ایرانی ازجمله دلایل افزایش قیمتها به شمار میرود، گفت: گرچه برخی افراد کمبود برنج داخلی را دلیل نوسان قیمت میدانند اما افزایش غیرمنطقی برنج در بازار خردهفروشی ارتباطی به کمبود ندارد.

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی بابیان اینکه علت فروش هر کیلو برنج با نرخ 17 هزار تومان مشخص نیست، افزود: با توجه به آنکه قیمت منطقی برنج در استانهای شمالی حداکثر 12 هزار تومان است، ازاینرو علت گرانی غیرمنطقی در شرایطی که کمبودی در بازار وجود ندارد، مشخص نیست.

مشاهده نظرات