کدو حلوایی ایران در راه امارات و روسیه

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در یک ماهه نخست سال 96 قریب به 914 تن کدو حلوایی، از کشور صادر شده است.

مشاهده نظرات