امیدی که در معدن است

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) سازمانی توسعه‌ای در بخش معدن است که همپای وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال رشد و توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی است.

با نگاهی به ۴سال گذشته خواهیم دید، وقتی ایمیدرو در دولت یازدهم کار خود را شروع کرد مشکلات بسیاری پیش رویش قرار داشت، این در حالی بود که بخش معدن و صنایع معدنی نیز به دلایل مختلف از جمله وضع تحریم با مشکلاتی همچون کمبود نقدینگی روبهرو بود. در نتیجه چشم امید فعالان معدنی به مدیریت جدید این سازمان بود تا با راهکاریهای اساسی بخش معدن را در مسیر توسعه و شکوفایی قرار دهد. بخشی که ظرفیتهای بسیاری در اختیار داشت و میتوانست در اقتصاد حضور مهمی داشته باشد. با آغاز فصلی جدید از مذاکرات هستهای میان ایران و کشورهای ۱+۵، امید به حل بخشی از مشکلات قوت بیشتری به خود گرفت اما در همین زمان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی تلاش کرد وضعیت طرحهای نیمهکاره که از دولت دهم به یازدهم رسیده بود را روشن کند. در این میان بیتردید ۷ طرح فولادی یکی از مهمترین طرحهایی بود که سالها به طول انجامیده بود، اما از همان روزهای ابتدایی فعالیت این سازمان در دولت تدبیر و امید، تکمیل و راهاندازی این طرحها در اولویت اصلی قرار گرفت تا در کنار نزدیک شدن به هدف تولید ۵۵میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴، شاهد نقشآفرینی معدن در اشتغالزایی مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم باشیم.

اما با اجرایی شدن برجام، فعالیتهای ایمیدرو در زمینه جذب سرمایهگذار خارجی نیز جزو اولویتهای دیگر قرار گرفت تا بتواند با این اقدام در کنار تامین نقدینگی در بخش معدن، دانش و فناوری روز دنیا را به کشور انتقال دهد. بیتردید با دنبال کردن اخبار مذاکرات سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مشاهده میشود، این سازمان در زمینه یاد شده عملکرد بسیار خوبی داشته است. در ۴سال گذشته ایمیدرو توانست با سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی معتبری در حوزه همکاریهای مشترک مذاکره و دیدار کند. هرچند بخش عمدهای از این دیدارها به آشنایی با شرایط و وضعیت موجود ختم میشد اما در میان آنها بودند دیدارهایی که به نتایج بسیار خوبی منتهی شدند. احداث کارخانه ساخت ماشینآلات از سوی دانیلی که در اردیبهشت امسال افتتاح شد بیشک حاصل مذاکرات انجام شده در زمینه حضور سرمایهگذار خارجی بود. رفع تحریمها توانست بخشی از مشکلات در حوزه معدن به ویژه در زمینه همکاریهای بینالمللی و حضور در بازارهای صادراتی را برطرف کند. اما نکتهای که در این میان وجود دارد امیدی است که برای ۴ سال آینده در بخش معدن ایجاد شده است. امروز بخش معدن و صنایع معدنی میخواهد سرعت خود در مسیر توسعه را افزایش داده و بیش از گذشته از ظرفیتهای خود استفاده کند اما این موضوع نیازمند حمایت هرچه بیشتر دولت از این بخش و تعامل بخش خصوصی با دولت است. به گفته مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو، این سازمان نیز امید به ۴ سال پیش رو دارد. بیتردید بخش معدن و صنایع معدنی میتواند با توجهی بیش از ۴سال گذشته، نقشی مهمتر در اقتصاد ایفا کرده و اشتغالزایی را محقق سازد.

منبع: صمت
مطالب مرتبط
چشم امید ایمیدرو به دولت روحانی
مشاهده نظرات