نوبخت: تفکیک وزارتخانه‌ها کمک به تخصصی شدن آن‌هاست

با اعتقاد راسخ در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنیم

سخنگوی هیات دولت، شرایط منطقه و وجود عناصر تروریستی را تلاش رژیم صهیونیستی برای فراموشی روز قدس و ایجاد تفرقه در جهان اسلام دانست و گفت: لازم است امسال با اعتماد بیشتر و اعتقاد راسختر در راهپیمایی روز قدس شرکت کنیم.

محمدباقر نوبخت روز چهارشنبه و در پاسخ به اهمیت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس گفت: موضوع یادآوری اشغال فلسطین یک امر بایسته بود که به درستی توسط حضرت امام خمینی(ره) روز جمعه پایانی ماه مبارک رمضان برای این کار انتخاب شد و همه مسلمانان جهان این را اجرا میکنند.

سخنگوی دولت به شرایط منطقه و اختلافات کشورهای اسلامی اشاره کرد و ادامه داد: امسال با توجه به این شرایط موضوع اسرائیل تقریبا به فراموش سپرده میشود و کشورهای مسلمان به جای اینکه به چنین موضوع مهمی که در حال حاضر به عنوان یک بلیه مطرح هست بپردازند، مباحث دیگر را مطرح میکنند.

نوبخت افزود: وجود عناصر تروریستی که باعث تفرقه در جهان اسلام شده و یک چهره خشن و بیرحمی از اسلام در جهان به تصویر کشیده است و آن همه جنایاتی که در سرزمینهای اشغالی توسط دولت صهیونیستی و دولت اشغالگر در حال اعمال است، باعث شده تا به فراموشی سپرده شود.

وی اضافه کرد: لازم است امسال با اعتماد بیشتر و اعتقاد راسختر وارد این عرصه شویم، به همین جهت همانطور که رئیس محترم جمهوری در بیانات خود در دولت داشتند از همه مردم و متدین درخواست کردیم در این عرصه حضور پیدا کنند و انشاءالله روز قدس در خیابانها بتوانیم انسجام ملی خود را نشان بدهیم.

تفکیک وزارتخانهها

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاح ساختار دولت و تفکیک وزارتخانهها، گفت: در چهار سال گذشته نشان داده شد که برخی از ادغام وزارتخانهها با توجه به وضعیت ساختار اداری ما ناهماهنگ است.

وی با اشاره به ساختار اقتصادی برخی کشورها که به طور عمده به صورت خصوصی اداره میشود، افزود: در این کشورها، دولت فقط سیاستگذار است، پس دولت میتواند با ادغام حوزههای مختلف سیاستگذاری کند اما در کشور ما که بخش قابل توجهی از اقتصاد آن توسط دولت اداره میشود، بسیار زود است که بخواهیم از طریق ادغام این کار را انجام دهیم.

سخنگوی دولت اضافه کرد: چهارسال گذشته نشان داد که ادغام وزارتخانههای مسکن و راه و ترابری با توجه به اینکه مقوله مباحث عمرانی عمدتا در وزارت راه و ترابری و مباحث مسکن و شهرسازی در داخل شهرها است و همه اینها به نوعی توسط دولت اجرا و اعمال میشود، غیرقابل کنترل است و کسی که هر دو امر را بخواهد مدیریت بکند با دشواری مواجه میشود.

نوبخت به موضوع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره کرد و گفت: بالاخره باید قبول کنیم که هنوز کشورهایی که صنعت و تجارت آنها توسط بخش خصوصی اداره میشود، ممکن است از طریق مباحث مرتبط با سیاستگذاری بتوانند امور خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: از این رو دولت به این نتیجه رسید که برای چابک کردن فعالیتها - با توجه به اینکه در آن زمینه هم اقدام شد و تعداد نیروی انسانی ما تقلیل پیدا نکرد و فقط تجمیع شد - اگر تفکیک بشود و بالای سر هر کاری وزیر بصورت تخصصی اقدام کند، بهتر است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به همین دلیل، تفکیک وزارتخانهها به مجلس محترم تقدیم شد و در حال حاضر هم در حال بحث و بررسی است که انتظار میرود نمایندگان بتوانند با تسریع بیشتری در فعالیتها و بررسی این لایحه به صورت خارج از نوبت، شرایطی را به نحوی ایجاد کنند که دولت دوازدهم بر اساس همین تفکیکها شکل بگیرد.

نوبخت اضافه کرد: در حال حاضر میخواهیم وزیری را از سوی دولت به مجلس معرفی کنیم که اگر این وزارتخانهها تکلیفشان روشن شود، بهتر میشود عمل کرد و دولت با ثبات بیشتری کارهای خود را پیش خواهد برد.

خبرنگاری در خصوص افزایش بدنه دولت با توجه به تفکیک وزارتخانههای پرسید که نوبخت پاسخ داد: قبلا تجمیع صورت گرفته بود و ما با آن اقدام به غیر از مدیران عالی و کاهش چند وزیر به یک وزیر، نتوانستیم صرفهجویی کنیم. تعداد پرسنل هم تغییری نکرد، ضمن اینکه در حال حاضر تعداد کارمندان موجود میتوانند در صورت تفکیک هم پاسخگو باشند.

به کارگیری همه ظرفیتها برای احقاق حقوق ملی

سخنگوی دولت همچنین درباره اجرای شروط 9گانه رهبری و بدعهدی آمریکا گفت: هیات نظارت بر چگونگی اجرای برجام در حال رسیدگی به این موضوع است. قطعا اگر در جمعبندی این هیات، نقض برجام تایید شود، باز هم در خود توافق برجام، چگونگی رسیدگی به اعتراض و شکایت هر یک از اعضا به خاطر نقض طرف مقابل پیشبینی شده و ما همه آن ظرفیتهای قانونی را برای احقاق حق ملی خود به کار خواهیم گرفت.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات