کاهش قیمت نفت به کمترین میزان ۷ ماه گذشته/ بیشترین کاهش 6 ماهه در دو دهه گذشته رقم خورد

رویترز اعلام کرد: در حالی که عمل به تعهدات «توافق اوپک» از سوی کشورهای تولیدکننده در سطح بالایی است، اما قیمت نفت با افت به کمترین میزان ۷ ماه گذشته، بیشترین کاهش ۶ ماهه را در ۲۰ سال گذشته رقم زد.

امروز در بازارهای جهانی قیمت نفت برنت در ادامه کاهشهای روز گذشته 2 سنت دیگر کاهش یافت و بشکهای 46 دلار معامله شد. همچنین نفت وست تگزاس آمریکا هم بشکهای 43 دلار و 51 سنت معامله شد.

در گروه سایر محصولات پالایشگاهی هم بنزین با رشد 36 سنت، گالنی 142 دلار و 76 سنت به فروش رفت. نفت کوره و گازوئیل هم افزایشهای به ترتیب 9 سنت و 2دلار را تجربه کردند.

به گزارش رویترز، قیمت نفت امروز به کمترین میزان 7 ماه گذشته رسیده و بیشترین کاهش شش ماهه نخست سال را طی دو دهه گذشته تجربه کرده است.

کاهش قیمت نفت از آنجایی بوده که سرمایهگذاران شواهد مبنی بر انجام کامل تعهدات کشورهای اوپک و غیراوپک درباره کاهش تولید نفت را نادیده گرفتهاند.

گزارشها حاکی است که منابعها اعلام کردند. کشورهای اوپک درباره طرح کاهش تولید نفت تا 108 درصد و کشورهای غیراوپک 100 درصد به تعهداتشان عمل کردند.

گزارش منابع دیگر حاکی است که همه تولیدکنندگان نفت در ماه می 106 درصد به تعهدات خودشان عمل کردند، مفهوم آن این است که کشورهای تولیدکننده نفت بیش از آنکه درباره کاهش تولید نفت توافق کردهاند، تولید خود را کاهش دادهاند.

براساس این گزارش، از ابتدای سال تاکنون نفت 20 درصد ارزش خود را از دست داده است و بدترین کاهش نفت در نیمه نخست سال را از سال 1997 تاکنون داشته است.

جولیوس بایر تحلیلگر کارسن منکین گفت: «کاهش قیمت نفت ظاهراً ادامهدار خواهد بود».

آمارهای مؤسسه پترولیوم آمریکا در روز سهشنبه نشان داد که ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته نسبت به پیشبینیها افت کرده است، اما ذخایر بنزین و قطران افزایش داشت.

مؤسسه تحقیقاتی BMI گفت: در حالی که عمل به تعهدات از سوی کشورهای تولیدکننده درباره «طرح کاهش تولید نفت» در سطح بالایی است، اما قیمت نفت همچنان به زمان قبل از توافق اوپک برگشته است.

مشاهده نظرات