همکاری‌های ایران و ژاپن برای تجهیز گمرکات وارد فاز اجرایی شد

همکاری‌های ایران و ژاپن برای تجهیز گمرکات ایران، با امضای موافقت‌نامه میان 2 کشور به منظور تجهیز گمرک چابهار، وارد فاز اجرایی شد.

به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، موافقتنامه گمرک ایران و ژاپن در اولین گام برای تجهیز گمرک چابهار بوده که توسط علی رحیمیان معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران و «یامازاکی» مدیر شرکت همکاریهای بینالمللی ژاپن (jics) امضا شد.

این موافقتنامه در راستای اجرای یادداشت تفاهم بین کشورمان ایران و ژاپن است که در اسفندماه سال گذشته درخصوص کمک بلاعوض دولت ژاپن برای تجهیز گمرکات ایران به دستگاههای ایکسری کانتینری جهت تسهیل و تسریع در امور تجاری میان رییس کل گمرک ایران و سفیر ژاپن در تهران به امضا رسید.

با توجه به سخنان «هیرویاسو کوبایاشی» سفیر تام الاختیار ژاپن در نشست امضای یادداشت تفاهم، دولت ژاپن اهمیت خاصی برای برجام قایل بوده و بیش از پیش مایل به گسترش روابط با ایران است و اعطای تسهیلات بلاعوض برای تجهیزات گمرکات ایران در این راستا صورت گرفته است.

موسسه جایکا کشور ژاپن با توجه به اقداماتی که در دولت و گمرک ایران برای برخورد جدی و مستمر با تخلفات انجام میدهد، به صورت وام بلاعوض مبلغی را به گمرک ایران اختصاص داده تا دستگاه ایکسری خریداری کند.

کنترل مرزی، ظرفیتسازی برای بازرسی و همکاری منطقهای و بینالمللی در خصوص مبارزه با مواد مخدر و مواد شیمیایی غیرقانونی از جمله مواردی است که طرف ژاپنی برای مقابله با آن مد نظر دارد. جایکا یک سازمان دولتی مستقل بینالمللی در ژاپن است که در زمینه توسعه به دولت ژاپن و همچنین کشورهای در حال توسعه کمک میکند و سعی دارد که از این طریق به مبارزه با مشکلات بپردازد.

کمک به برنامه احیای دریاچه ارومیه از طریق مشارکت جوامع محلی با اجرای برنامههای کشاورزی پایدار و حفظ تنوع زیستی، حمایت و کمک انساندوستانه به پناهندگان افغانی در ایران، کنترل مرزی، ظرفیتسازی برای بازرسی و همکاری منطقهای و بینالمللی درخصوص مبارزه با مواد مخدر و مواد شیمیایی غیرقانونی، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی برای تروریسم در جهت استانداردها و موازین سازمان ملل متحد و خط مشی FATF و ارتقاء جامع صنایع بندر چابهار به بازار جهانی ازجمله اقداماتی است که این موسسه قصد دارد در ایران انجام دهد.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات