گازپروم روسیه با همکاری یک شرکت آلمانی پروژ‌ه‌های نفت و گاز ایران را اجرا می‌کند

شرکت آلمانی وینترشال قرار است با شرکت گازپروم روسیه در اجرای پروژه‌های نفت و گاز و توسعه‌ای در ایران همکاری کند.

یک عضو مسئول بخش خارجی این شرکت که در اکتشافات و تولید نفت و گاز از روسیه، لیبی، آمریکای جنوبی فعالیت دارد، اعلام کرد.شرکت آلمانی وینترشال قرار است با شرکت گازپروم روسیه در اجرای پروژههای نفت و گاز و توسعهای در ایران همکاری کند.

وی گفت: اساس همکاری ما با گازپروم بر اعتماد استوار است، بنابراین ما امکان انجام پروژههای مشترک را میبینیم، اگر در ایران فرصتی باشد البته با در نظر گرفتن شرایط، انجام خواهیم داد.

وی همچنین تأکید کرد: ایران دارای منابع چشمگیری است و برای شرکت وینترشال بسیار جذاب است.

آقای ویلند افزود: ایران بخشی از استراتژی شرکت ما برای هدفگذاریهای اصلی منطقه محسوب میشود.

وی همچنین گفت: قبلاً وینترشال تفاهمنامهای را با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده بود.

شرکت آلمانی وینترشال در زمینه تولید نفت، گاز و اکتشافات فعالیت میکند و بزرگترین شرکت آلمان در این حوزه محسوب میشود.

این شرکت از «باسف» منشعب شده است.

اخیراً روسیه برای توسعه میادین نفت و گاز با ایران قرارداد امضا کرد، همچنین قرار است توسعه بندر چابهار هم به شرکتهای روسی واگذار شود.

مشاهده نظرات