وصول ۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی/ شناسایی ۳ هزار شرکت صوری

رییس کل سازمان امور مالیاتی از درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و گفت: ۳۰۰ هزار مؤدی مالیاتی جدید در سال گذشته شناسایی شدند.

به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، سید کامل تقوی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد مؤدیان، بیش از ۸۰ درصد مالیات کشور را پرداخت میکنند، افزود: این مؤدیان اشخاص حقوقی و حقیقی هستند که فعالیت اقتصادی بالایی دارند.

وی اظهارداشت: حدود ۶۵ درصد از کل مؤدیان یا معاف از مالیات هستند یا کمتر از یک میلیون تومان مالیات پرداخت میکنند. در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید.

رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: این دستاوردها حاصل تدبیر و تلاشهای دولت برای تزریق آرامش و امید به فضای اقتصادی از یکسو و اعتماد دوسویه مؤدیان و تشکیلات مالیاتی کشور از سوی دیگر است. اجرای عدالت مالیاتی همواره یکی از مهمترین دغدغهها و مطالبات مؤدیان مالیاتی بوده است. با تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای آن از ابتدای سال ۹۵، گام مهمی در جهت برقراری عدالت مالیاتی برداشته شد.

به گفته وی، میتوان گفت «عدالت مالیاتی»، روح حاکم بر اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم است. تقوینژاد، حذف شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی، پیگیری جدی تصویب قانون صندوق مکانیزه فروش، کاهش نرخهای مالیاتی، مبارزه جدی با فرار مالیاتی، فرهنگسازی مالیاتی و بسیاری از اقدامات دیگر سازمان که منجر به کاهش فرار مالیاتی یا شناسایی مؤدیان جدید میشود را از جمله اقداماتی دانست که با هدف گسترش عدالت مالیاتی به مرحله اجرا در آمدهاند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: افزایش معافیت پایه مالیاتی به صورت سالانه در راستای رفع تبعیضهای موجود صورت میگیرد. در سال ۱۳۹۲، حقوق بگیران ماهانه ۸۳۳ هزار تومان و سالانه ۱۰ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بهرهمند میشدند. این در حالی است که سقف معافیت مالیات حقوق بگیران از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۰ درصد رشد کرده است. حقوق بگیران در سال ۱۳۹۶ ماهانه تا سقف ۲ میلیون تومان و سالانه تا سقف ۲۴ میلیون تومان از معافیت مالیاتی بابت حقوق پرداختی بهرهمند میشوند.

۵ هزار میلیارد تومان عایدی سال ۹۵ از محل مبارزه با فرار مالیاتی

تقوینژاد گفت: در حال حاضر، مهمترین برنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبارزه با فرار مالیاتی است. با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین بهرهمندی از اطلاعات جامع مالیاتی و دسترسی به اطلاعات هویتی، مالی، پولی و عملکردی مؤدیان، گام بزرگی در جهت مقابله با فرار مالیاتی در کشور برداشته شده است.

وی افزود: ایجاد دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور نیز، روند رسیدگی به پروندههای کلان فرار مالیاتی را تسریع بخشیده به گونهای که فقط در شش ماهه دوم سال ۹۵، با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور توانسته ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و وصول نماید و این بدان معناست که شناسایی مؤدیان جدید جزو اولویتهای اساسی سازمان است.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به شناسایی مؤدیان جدید اشاره و گفت: با ایجاد پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی و تقویت و افزایش سیستمهای واحدیابی مکانیزه، روند مبارزه با فرار مالیاتی سرعت یافته و در سال ۹۵ و با تکیه بر اطلاعات این پایگاه، در حدود ۳۰۰ هزار مؤدی مالیاتی جدید شناسایی و مالیات حقه از آنان اخذ شده است. همچنین با پیگیری و رصد فعالیت شرکتهای صوری و غیرواقعی، توانستیم بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری را شناسایی و به مؤدیان معرفی کنیم.

به گفته تقوی نژاد، با بررسی به عمل آمده حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از محل کشف و شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی در سال گذشته، فرار مالیاتی این افراد شناسایی و برای آنان برگ تشخیص صادر شد. همچنین در سال ۱۳۹۵، بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان از محل مبارزه با فرار مالیاتی عاید کشور شده است.

مشاهده نظرات