موسسه بین المللی: رشد 37/7 درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست 2017 استثنایی است

رئیس بخش مالی اسلامی موسسه رتبه بندی بین المللی «استاندارد اند پورز» رشد 37/7 درصدی انتشار صکوک در نیمه نخست سال 2017 نسبت به دوره مشابه پارسال را یک استثنا دانست و گفت: از نظر این موسسه بعید است سال آتی چنین معاملات حجیمی تکرار شوند.

«محمد داماک» در دوبی درباره دلیل این رشد اعلام کرد: در 6 ماه نخست سال 2017 صکوکهایی با حجم بسیار بالا توسط برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (جی.سی.سی) منتشر شد.

استاندارد اند پورز پیشبینی میکند کل حجم صکوک منتشر شده تا پایان سال 2017 به 75 میلیارد تا 80 میلیارد دلار برسد که بیشتر از پیش بینی قبلی این موسسه (نزدیک به 65 میلیارد دلار) است.

داماک یکی از موانع رشد انتشارهای صکوک در جهان را پیچیدگی فرآیند انتشار اعلام کرد که موجب عقب راندن برخی ناشران میشود و افزود: بتازگی در زمینه استانداردسازی فرایندها توسط سازمان حسابداری و حسابرسی موسسه های مالی اسلامی (آ.آ.اُ.آی.اف.آی-AAOIFI) پیشرفتهای خوبی صورت گرفته است.

وی توضیح داد: از نظر صندوق بینالمللی پول انتظار میرود قیمت نفت به ازای هر بشکه 55 دلار ثابت بماند (که برای بیشتر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ناکافی است)، از این رو این موسسه رتبه بندی کل نیاز تامین مالی این کشورها بین سالهای 2017 و 2019 را نزدیک به 275 میلیارد دلار برآورد کرده است که 50 درصد آن از طریق اوراق بدهی (ترکیبی از صکوک و اوراق قرضه) تامین می شود.

«جهاد آزور» مدیر صندوق بینالمللی پول در خاورمیانه و آسیا، اوایل امسال اعلام کرده بود نقدشوندگی بازار صکوک در قیاس با بازار اوراق قرضه همچنان کمتر است اما صکوک میتواند به متنوعسازی منابع تامین مالی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس کمک کند.

به گزارش ایرنا، نخستین بار در سال 2002 استفاده از لفظ صکوک برای ابزارهای مالی اسلامی در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد. پس از آن سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی انواع صکوک را معرفی کرد.

صکوک به عنوان اوراق بهادار با پشتوانه مالی تعریف میشود که باید خود دارای ارزش باشد و نمیتواند براساس فعالیتهای سفته بازی و سوداگرانه و در واقع فعالیتهایی که بدون خلق ارزش و کار صورت میگیرند، سودآوری داشته باشد.

اوراق بهادار صکوک منابع مالی را با پشتوانه ترازنامه و داراییهای فیزیکی شرکتهای خاص جذب میکنند.

منبع: ایرنا
مشاهده نظرات