ایران و فرانسه کارگروه مشترک مشورتی تشکیل می‌دهند

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر به فرانسه با الیزابت بورن وزیر جدید حمل و نقل فرانسه دیدار و پیرامون اجرای توافقات حمل و نقلی بعد از برجام بین دو کشور و همچنین بر سر تشکیل یک کارگروه مشترک مشورتی مذاکره کرد و هر دو مسئول به تفاهم رسیدند.

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی کشورمان امروز ۲ تیرماه و در جریان سفر به فرانسه که با هدف شرکت و بازدید از نمایشگاه هوایی لوبورژه پاریس انجام شد با الیزابت بورن وزیر جدید حمل و نقل فرانسه ملاقات و در خصوص راهکارهای توسعه همکاریهای دو کشور و تسهیل اجرای قراردادها و توافقهای به عمل آمده با طرف فرانسوی مذاکره کردند.

وزیر راه و شهرسازی در این دیدار بر روند تفاهمات مطلوب با طرف فرانسوی در حوزههای اقتصادی و همچنین در حوزه حمل و نقل و شهرسازی و همچنین بر ضرورت اهتمام دو کشور برای اتخاذ راهکارهایی برای تسهیل اجرایی کردن توافقات منعقده پس از برجام تاکید کرد.

آخوندی اهتمام دو کشور برای اجرای روان توافقات و قراردادهای منعقده بعد از برجام را ضروری دانست و گفت: ضرورت دارد که دولتهای اروپایی برای هماهنگیهای بینالمللی بیشتر با هدف اجرای برجام اقدامات مشترکی را انجام دهند.

وی همچنین خواستار زدودن آثار قبلی محدودیتهای بینالمللی و اقدامات اعتمادسازی برای شرکتها و بنگاههای اروپایی شد.

در این دیدار وزیر حمل و نقل فرانسه نیز با استقبال از نقطه نظرات آخوندی گفت: برای عملیاتی کردن و اجرای روان قراردادهای منعقده بین ایران و فرانسه و همچنین توسعه بیش از پیش همکاریها در حوزه راه و شهرسازی آمادگی حمایت از شرکتها و بخشهای تجاری - اقتصادی و مالی فرانسوی را بیش از گذشته داریم.

در این دیدار دو طرف ضمن مرور جزییات بیشتری از فرازهای همکاری دو کشور در حوزه حمل و نقل ریلی و قطارحومهای مشارکت شرکتهای فرانسوی و سرمایهگذاری برای تکمیل زیربناهای حمل و نقل ایران، توسعه مترو و مونوریل، خرید تجهیزات و نوسازی ناوگان تاکید کردند.

توسعه فرودگاهها و به خصوص ضرورت انعقاد موافقتنامههای حمل و نقل هوایی بین دو کشور از دیگر مباحث گفت و گوی آخوندی با طرف فرانسوی بود.

وزرای دو کشور در این دیدار بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک مشورتی برای اتخاذ راهکار بهتر برای اجراییسازی تفاهمات توافق کردند.

گفتنی است آخوندی را در این سفر نمایندگانی از بخشهای مختلف هوایی، ریلی و نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همراهی میکنند.

منبع: خبرآنلاین
مشاهده نظرات