مهارتی برای موفقیت از نظر 3 میلیاردر معروف دنیا

در کارم تربیت و آموزش مدیران و کارآفرینان است، مسائل ارتباطی گاه دچار اختلالات رایج و آزاردهنده‌ای هستند.

زیاد اتفاق میافتد که پیامهای اشتباه به واسطه ارتباطات غیرکلامی منتقل شود؛ ارتباطاتی که بر روحیه کاری، تعهد کارمندان، استراتژی برندسازی و لیست بیپایانی از این موارد، اثر میگذارد. اما یک موضوع قطعی است: همه باور دارند که ارتباطات، چه بین افراد و چه داخل سازمان، برای موفقیت کسبوکار امری ضروری است. در واقع، موفقترین کارآفرینان میلیاردر دنیا بر اهمیت این موضوع تاکید کردهاند. در همین زمینه، گفتههایی از وارن بافت، ریچارد برانسون و بیل گیتس عنوان میشود که میتوان گفت دیگر حرفی برای آن باقی نمیماند.

نظر بیل گیتس

حدود یک دهه پیش، مقالهای در سایت بیبیسی با این عنوان وجود داشت: «بیل گیتس: مهارتهایی که برای موفق شدن نیاز دارید.» موسس میلیاردر مایکروسافت در این مقاله گفته بود: «مهارتهای ارتباطی و توانایی همکاری خوب با انواع مختلفی از افراد بسیار مهم است. نوآوریهای نرمافزاری مثل هر نوع نوآوری دیگر نیازمند توانایی برقراری ارتباط و به اشتراکگذاری ایده با دیگران است. همچنین نشستن و صحبت کردن با مشتریان و گرفتن بازخورد آنها و درک نیازهایشان.»  گیتس خیلی زود به این موضوع پرداخته بود و حالا هم داستان تغییری نکرده است. میلیاردرهایی مانند ریچارد برانسون و وارن بافت و دیگر رهبران متفکر دنیا نیز با این موضوع موافقند.

نظر ریچارد برانسون

ریچارد برانسون در پستی در وبلاگ اختصاصی خود به نام ویرجین که در آن 10 نقل قول مطرح در مورد برقراری ارتباط را لیست کرده، مینویسد: «ارتباطات باعث میشود دنیا بچرخد. ارتباطات روابط انسانی را تسهیل میکند و به ما امکان میدهد یاد بگیریم، رشد کنیم و پیشرفت داشته باشیم. ارتباطات فقط صحبت کردن یا خواندن نیست، بلکه درک چیزی است که گفته میشود و در برخی موارد درک چیزی که گفته نمیشود. ارتباطات مهمترین مهارتی است که هر رهبری میتواند داشته باشد.»

نظر وارن بافت

همه ما میدانیم که وارن بافت یک ماشین نقل قول از نکات آموزنده است. اما یکی از گفتههای او دیگر محشر است. پاتریک اوشاگنسی، نویسنده کتاب «پول نسل هزاره: چگونه سرمایهگذاران جوان میتوانند فرصت بسازند» گفتهای از وارن بافت را در این کتاب آورده که در جای دیگری مشاهده نشده است. بافت به فردی که تازه در رشته MBA دانشگاه استنفورد فارغالتحصیل شده بود در مورد اهمیت برقراری ارتباط خوب گفته: «در سن تو بهترین روش پیشرفت این است که یاد بگیری بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنی. اگر بتوانی نتایجی که در زندگی به دست میآوری را بهتر منتقل کنی، اثر آن چند برابر خواهد شد. تنها مدرکی که در دفتر کارم به دیوار زدهام، مدرک مهارتهای ارتباطی است که در سال 1952 از دل کارنگی (Dale Carnegie، نویسنده و سخنران آمریکایی که در ارائه و تدریس مهارتهایی مثل خودسازی، فروشندگی، آموزش شرکتی، سخنرانی عمومی و مهارتهای فردی برجسته بود) دریافت کردم.»

بافت در ادامه میگوید: «بدون مهارتهای ارتباطی خوب، نمیتوانی مردم را متقاعد کنی که به دنبالت بیایند، حتی اگر تو آن سوی دیوار را ببینی و آنها نبینند.» برایان تریسی، نویسنده مطرح و آموزشدهنده مسائل رهبری سازمانی میگوید: «توانایی شما برای برقراری ارتباط با دیگران، یقینا 85 درصد موفقیتتان در کسبوکار و در زندگی را تشکیل میدهد.» تریسی میراث خود را با کمک به رشد رهبران و صاحبان کسبوکار از طریق یاد دادن مهارتهای توجیه کردن دیگران و ساخت روابط به جای گذاشته است.

تاکید تحقیقات بر اهمیت ارتباطات

مجله فوربس در گزارشی از تحقیقات جذاب و جامعی که موسسه تکنولوژی کارنگی انجام داده، میگوید 15 درصد موفقیتهای مالی از دانش یا مهارتهای فنی به دست میآید. میپرسید 85 درصد بقیه چطور؟ توانایی برقراری ارتباط موثر، مذاکره و رهبری که هم موقع صحبت کردن و هم موقع گوش دادن باشد.  به علاوه، فوربس در گزارش خود میگوید که دانشمندان علوم رفتاری و روانشناسان به این نتیجه رسیدهاند که مردم ترجیح میدهند با کسانی وارد معامله و انجام کسبوکار شوند که به آنها اعتماد و علاقه دارند؛ حتی اگر این فرد مورد علاقه، محصول یا خدماتی با قیمت بالاتر و کیفیت پایینتر عرضه کند.

کلماتتان را بشمارید

افرادی که خوب ارتباط برقرار میکنند میدانند چه بگویند و چگونه بگویند. این افراد به شنوندگان حرفهایشان توجه زیادی نشان میدهند و میدانند در چه موقعیتی هستند. یک دستورالعمل برای همه افراد و موقعیتها مناسب نیست.در نهایت، گریزی به یک مساله علمی در مورد ارتباطات میزنیم که شاید پیش از این نشنیده باشید. دونا وان ناتن، متخصص زبان بدن، در آخرین کتاب خود به نام «غوغای تصویر» به تحقیقاتی که در مورد «نرخ بهینه» استفاده از کلمات هنگام صحبت کردن انجام شده، اشاره میکند.  او میگوید یک شنونده معمولی 170 تا 190 کلمه را در هر دقیقه پردازش میکند. این یعنی، اگر هر دقیقه کمتر از 170 کلمه به کار ببریم، دینامیک چندانی نداریم و شنونده تمرکزش را از دست میدهد. اما مهمتر از آن این است که در هر دقیقه بیشتر از 190 کلمه به کار نبریم، به خصوص اگر موضوعی که در مورد آن صحبت میکنیم، مسائل پیچیدهای مثل بودجه و الگوریتمها باشد.

دونا میگوید: «در این صورت، سرعتتان را کاهش دهید و به دنبال تفهیم موضوع باشید.» اگر این کار را نکنید، اضطراب و تشویش را به شنونده القا کردهاید. اگر در هر دقیقه بیش از 210 کلمه به کار ببرید، مطمئن باشید که شنونده دیگر مکالمه را از دست داده و ذهنش منحرف شده است.  در اینجا نکته کلیدی چیست؟ اینکه ارتباط برقرارکنندگان خوب، برای بیشتر افرادی که تحت آموزش هستند و میخواهند اطلاعات جدید پردازش کنند، از سرعت صحبت کردن میکاهند تا شنونده را از دست ندهند. اما برای مکالمات روزمره و محتوای نوشتاری که اطلاعات جدیدی قرار نیست در آن معرفی شود، یک ارتباط برقرارکننده خوب، سرعت را بالا میبرد.

مشاهده نظرات