افزایش صادرات مواد غذایی از چهار بندر بوشهر به قطر

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با توجه به نزدیکی بنادر استان بوشهر با بنادر کشور قطر، صادرات مواد غذایی از بنادر دیر، بوالخیر، تنگستان و گناوه به قطر افزایش یافت.

محمدمهدی بنچاری با بیان اینکه استان بوشهر با آبراه خلیج فارس دارای طولانی ترین مرز دریایی است اظهار داشت: بازرگانان و تجار استان بوشهر به سبب همجواری با کشورهای حوزه خلیج فارس، دارای پیشینه تاریخی درخشانی در مراوده تجاری با این کشورها هستند.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر افزود: اکنون بیش از ۹ میلیون تن انواع کالاها در سال از بنادر ۱۱ گانه استان بوشهر تخلیه و بارگیری میشود که با تکمیل پروژههای بندری افزایش مییابد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با بیان اینکه بنادر استان بوشهر توانایی و ظرفیت لازم برای صادرات مواد غذایی به قطر دارند خاطرنشان کرد: اکنون روزانه بیش از یک هزار و ۱۰۰ تن مواد غذایی که بیشتر میوه، ترهبار و سبزیجات است از بنادر این استان به قطر صادر میشود.

بنچاری بیان کرد: با توجه به موقعیت ویژه بنادر استان بوشهر در مراوده تجاری با کشورهای حوزه خلیج فارس، روزانه یکهزار و ۱۰۰ تن مواد غذایی از بنادر دیر، بوالخیر و تنگستان به قطر صادر میشود. وی بیان کرد: از بندر دیر ۳۵۰ تن و بنادر بوالخیر و تنگستان ۷۵۰ تن میوه و تره بار روزانه ارسال میشود و از بندر گناوه نیز نخستین محموله به وزن ۲۴۰ تن به بنادر قطر صادر شد.

مشاهده نظرات