پنج‌شنبه شیرین نفت خام

بهای نفت خام روز پنج‌شنبه و پس از افت به کمترین سطح در 10 ماهه گذشته در روز چهارشنبه، با روندی صعودی مواجه شد. روندی که رسانه‌های بین‌المللی اغلب سعی کردند آن را مدیریت کرده و اجازه ندهند سرمایه‌گذاران ارتباطی میان آن و اقدامات اوپک بیایند.

رویترز در خبری که به دنبال افزایش 40 سنتی بهای نفت خام برنت در روز پنجشنبه تنظیم کرد بلافاصله نوشت که با وجود این موضوع «فضای بازار» بهدلیل مازاد عرضه همچنان منفی است. نفت خام برنت در حالی که روز چهارشنبه به 44 دلار و 53 سنت در هر بشکه افت کرده بود با افزایش روبهرو شده و به 45 دلار و 22 سنت در هر بشکه رسید. بهای نفت خام برنت در آخرین جلسه با 2 دلار و 6 سنت کاهش به 44 دلار و 35 سنت در هر بشکه رسید که کمترین میزان از ماه نوامبر تاکنون بهشمار میرود.

روز پنجشنبه بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با 21 سنت افزایش به 42 دلار و 74 سنت در هر بشکه رسید. دبلیو تیای در روز چهارشنبه با 42 دلار و 5سنت معامله شد که کمترین میزان از آگوست 2016 تاکنون بهشمار میرفت. اما سیانبیسی نیز، در واکنش به این اتفاق، سعی کرد با ارسال سیگنالهایی به سرمایهگذاران، مانع از قوت گرفتن بیشتر قیمتها شود. تحلیلگر این خبرگزاری همچنین مهمترین عامل افزایش قیمت را در توفان سندی امریکا جست و از هر گونه یافتن ارتباط میان این موضوع و اوپک خودداری کرد. دیروز سیانبیسی نوشت که بعد از اینکه بازار نفت خام، پنجشنبهیی گرم و آرام را پشتسر گذاشت، بیل باروچ تحلیلگر بازار نفت خام، روز جمعه را اینگونه پیشبینی کرد. بهای نفت خام در روز پنجشنبه، حرکتی ملایم و آرام را به سمت قیمتهای بالاتر طی کرد، حرکتی که بهدنبال افت شدید قیمتها در روز چهارشنبه تا سطح 42دلار در هر بشکه و نزدیک شدن آن به «کمترین بها در یک سال گذشته» اتفاق افتاد.

بیل باروچ دلایلی دارد که او را متقاعد میکند که این روند افزایشی قیمت نفت را در کوتاهمدت «ادامهدار» قلمداد کند. او میگوید: «بهای نفت خام در 8هفته متوالی در ابتدای روز جمعه به کف قیمت رسیده و در ادامه پایانی سبز داشته است.» باروچ اعتقاد دارد که فضای احساسی حاکم بر بازار نفت خام پیش از تعطیلات بیش از اندازه واقعی نزولی است. از دیدگاه معاملهگران یکی از مهمترین عواملی که قیمتها را در فضای «گاوی» قرار داده است، توفان گرمسیری سندی است که اکنون موجب سیل در جنوب شرقی ایالاتمتحده شده و روی تولید نفتخام خلیج مکزیک اثر گذاشته است. اگر توفان و اثرات آن بر کاهش تولید ادامه پیدا کند، این وضعیت بهای نفت خام را به طرز قابلتوجهی افزایش خواهد داد.

شاخص مدیران خرید

بیل باروچ میگوید: «مساله دیگری که باروچ به آن توجه میکند اطلاعات اقتصادی در قالب دادههای مربوط به «شاخص مدیران خرید» در ایالاتمتحده و اروپاست.» مقرر شده دادههای مربوط به شاخص مدیران خرید امریکا در ساعت 9:45 صبح به وقت شرقی امریکا منتشر شود. بیل باروچ اعتقاد دارد روز جمعه، از جهتی دیگر نیز فرصتی مهم را به سرمایهگذاران برای تکمیل دادهها و اطلاعات خود پیرامون بازار میدهد، این فرصت از نظر او سخنرانی سران بانکهای فدرال است که سرمایهگذاران «باید» از آن بهره ببرند. روز جمعه قرار است جیمز لابورد رییس بانک فدرال سنت لوئیس، لورتا مستر رییس بانک فدرال کلیولند و جرومی پاول از مقامهای ارشد فدرال رزرو امریکا سخنرانی داشته باشند.  هر چند از میان این سه نفر تنها جرومی پاول عضو رایگیری کمیته بازار آزاد فدرال است، اما ممکن است مجموع سخنان این چند نفر در کنار یکدیگر، نوری را به برنامههای آینده فدرال رزرو بتاباند.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات