معاون طیب‌نیا اعلام کرد؛

زمان توزیع سود سهام عدالت/ تصویب ۵۰۰ میلیارد تومان سود

رییس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: این سازمان به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، این سود را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

عبدالله پوری حسینی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی سازی هنوز مبلغی از شرکتهای سرمایهپذیر بابت سود سال مالی ۹۵ این شرکتها دریافت نکرده است، افزود: سازمان خصوصی سازی به محض دریافت سود سهام عدالت از شرکتهای مزبور، آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

رییس کل سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به طور طبیعی مجامع عمومی شرکتهای سرمایهپذیر تا پایان تیرماه هر سال برگزار و سودهای آنها شناسایی و تقسیم میشود، اظهار داشت: این شرکتها هشت ماه مهلت دارند تا این سود را طبق قانون در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون افزون بر ۵۰۰ میلیارد تومان سود برای دوره مالی سال ۹۵ ویژه مشمولان سهام عدالت به وسیله شرکتهای سرمایهپذیر با برگزاری مجامع عمومی تصویب شده است، گفت: این میزان سود در خوشبینانهترین حالت تا پایان تیرماه به بیش از دو تا سه هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

پوری حسینی افزود: سازمان خصوصی سازی برای اینکه بتواند توزیع سود را در مقاطع مختلف با اولویتهای خاص انجام دهد؛ به نحوی که تمامی مشمولان بتوانند سود دریافت کنند، مصوبهای تقدیم شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی کرده است.

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی در این مصوبه دنبال تحقق دو شرط اساسی است که یکی از آنها توزیع همزمان سود میان مشمولان به محض دریافت از شرکتهای سرمایهپذیر است و مطلب دیگر هم دریافت سود سهام از شرکتهای مزبور زودتر از موعد مقرر هشت ماهه است.

وی یادآور شد: بدون شک با موافقت شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی با این دو شرط، سازمان خصوصی سازی به محض وصول سود از شرکتهای سرمایهپذیر آن را در بین مشمولان توزیع خواهد کرد.

منبع: ایبنا
مشاهده نظرات