مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری:

حمل و نقل کانتینری کشتیرانی در دو ماه اول سال رکورد زد

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از رکورد حمل در ۲ ماهه اول سال جاری نسبت به ۱۹ سال گذشته خبر داد.

به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمزه کشاورز  با بیان اینکه حمل و نقل کانتینری در دو ماهه اول سال جاری نسبت به 19 سال گذشته بینظیر بوده و به کسب رکوردی بی سابقه رسیده است،گفت: حتی در زمان تحریم، خطوط خارجی نیز به این سهم بازار نرسیده بودند.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: برجام در واقع تردد کشتیها، روابط این شرکت با خطوط خارجی، ترمینالها و بنادر را تسهیل کرد. برخی از صاحبان کالای عمده و بزرگ که به خاطر مسائل تحریم نمیتوانستند با کشتیرانی همکاری کنند، بازگشتند و این شرکت توانست در شرایط عادلانه و مناسبتری با خطوط خارجی رقابت کند.

وی بیان داشت: سهم بازار این شرکت در این دوران در بندر شهیدرجایی در طول مدت فعالیت کانتینر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بیسابقه بوده است.

کشاورز به راه اندازی خط مستقیم بنادر کاندلا و موندرای هند به چابهار اشاره کرد و افزود : در حال حاضر 3 هزار کانتینر رزرو شده که در این مسیر باید حمل شوند و تعداد قابلتوجهی هم تخلیه شدهاند.

مدیرعامل شرکت حمل و نقل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همچنین از رشد 61 درصدی حملونقل کانتینری توسط این شرکت خبر داد و گفت: 9 خط بزرگ کانتینری دنیا به دلیل وضعیت بازار یا ورشکسته و یا با یکدیگر ادغام شدهاند.

کشاورز از رشد 61 درصدی حملونقل دریایی کانتینر طی دو ماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: همه کریدورهای اصلی جهانی آسیا به اروپا، آسیا به خلیجفارس، هند به اروپا، اروپا به هند، اروپا به خلیجفارس و ... بعد از تشکیل اتحادیههای استراتژیک، شاهد رشد کرایه حمل بودند و برخی از خطوط کشتیرانی توانستند از وضعیت قرمز خارج شده و در حالت (بلک تو بلک) قرار گیرند، البته تعدادی از آنها همچنان نیز در شرایط قرمز هستند اما زیان آنها به مراتب کمتر شده است.

وی افزود: سال گذشته علیرغم اینکه خطوط کانتینری دنیا زیانده شدند، اما شرکت حمل و نقل کانتینری توانست این سال را با سودآوری پشت سر بگذارد.

وی با اشاره به راه اندازی خط مستقیم بنادر کاندلا و موندرای هند به چابهار تصریح کرد: در حال حاضر 3 هزار کانتینر رزرو شده که در این مسیر باید حمل شوند و تعداد قابلتوجهی هم تخلیه شدهاند.

مدیرعامل شرکت حملونقل کانتینری کشتیرانی یادآور شد: در بازارهای جهانی کانتینری مدتی است که شاهد ادغام برخی شرکتها و سپس تشکیل اتحادیههای استراتژیک به شرکتهای باقیمانده هستیم به گونهای که 9 خط بزرگ کانتینری ورشکسته یا ادغام و یا از سوی دیگر خطوط خریداری شدند.

کشاورز گفت: از اول آوریل سال 2017 میلادی، خطوط باقیمانده، سه اتحادیه استراتژیک بزرگ تشکیل دادند. اتحادیه M2 که دو خط بزرگ مرسک و MSC را شامل میشود. دیگری OCEAN که خطوط کشتیرانی CMA CGM، کاسکو (که با China Shipping ادغام شده است)، اورگرین و OCCL در آن جای دارند. اتحادیه دیگر موسوم به THE Alliance است که شامل سه خط ژاپنی موسوم به NYK ، Kline و Mitsui O.S.K. Lines (که با هم ادغام شدند.) به علاوه کشتیرانی هاپاگ لوید آلمان (که با شرکت امارات متحده عربی موسوم به UASC ادغام شدند) و شرکت یانگمینگ تایوان است که در نهایت منجر به تشکیل این اتحادیه شد.

به گفته وی، فعالیت این اتحادیهها از اول آوریل شروع شد و همزمان با آغاز به کار آنها شاهد افزایش قابل توجه کرایههای کانتینری در سطح دنیا بودیم و در حال حاضر کرایه مسیرها بین 60 تا 100 درصد افزایش یافته است.

مشاهده نظرات