نکات عرضه‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا

از میان عرضه‌های پلیمری روز یکشنبه 4 تیرماه، 27 نکته که دارای نکات مهمی برای خریداران بوده، انتخاب شده است. عرضه 1012 تنی سنگین اکستروژن EX3 ایلام برای دومین هفته متوالی و کاهش 500 تنی عرضه سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر و عرضه 1500 تنی این محصول در هفته جاری از نکات مهم این هفته به شمار می‌رود.

به گزارش ارانیکو به نقل از اینپیا، مهم ترین نکات عرضههای امروز به شرح زیر است:

1.  عرضه 1012 تنی سنگین اکستروژن EX3 ایلام برای دومین هفته متوالی، این پتروشیمی برای اولین بار در سالهای اخیر اقدام به تولید این محصول کرده است، البته در هفته گذشته این کالا سلف بوده و مورد استقبال بازار قرار نگرفت و تنها 110 تن از این محصول خریداری شد.

2.  کاهش 500 تنی عرضه سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر و عرضه 1500 تنی این محصول در هفته جاری، با ورود پتروشیمی ایلام و نیز عرضه مداوم پتروشیمی مارون این کاهش عرضه بر بازار تاثیر زیادی نخواهد گذاشت.

3.  کاهش 1012 تنی عرضه سنگین تزریقی 2200 ایلام و عرضه 1012 تنی در هفته جاری.

4.  کاهش 2700 تنی عرضه پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندر امام و عرضه 3280 تنی در هفته جاری.

5.  افزایش بیش از 1000 تنی سنگین دورانی جم و عرضه 1617 تنی این محصول.

6.  کاهش 500 تنی عرضه سبک فیلم 0075 بندر امام و عرضه 1000 تنی این محصول، این در حالی بود که در دو هفته گذشته به دلیل افزایش 500 تنی عرضه ها بازار این محصول به سمت تعادل در حرکت بود و رقابت قیمتی برای خرید آن هر هفته کاهش پیدا کرده بود. حال با کاهش عرضه های این محصول ممکن است درصد رقابت قیمتی برای آن بار دیگر افزایش پیدا کند.

7.  کاهش 110 تنی عرضه سبک فیلم 190 آریاساسول و عرضه 880 تنی این محصول در هفته جاری.

8.  کاهش بیش از 100 تنی عرضه سبک فیلم 2102 لاله و عرضه 384 تنی این محصول.

9.  کاهش 84 تنی عرضه سبک فیلم 2100 لاله و عرضه 240 تنی این محصول در هفته جاری.

10.  کاهش بیش از 2000 تنی عرضه سبک فیلم 2420K امیرکبیر و عرضه 2002 تنی این محصول در هفته جاری.

11.  کاهش 1100 تنی عرضه سبک خطی 209AA امیرکبیر و عرضه 3300 تنی این محصول در هفته جاری.

12.  کاهش بیش از 900 تنی عرضه سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم و عرضه 627 تنی این محصول.

13.  افزایش 188 تنی پت بطری 785 تندگویان و عرضه 1012 تنی این محصول در هفته جاری.

14.  کاهش 506 تنی عرضه پت بطری گرید 781 تندگویان و عرضه 1012 تنی این محصول در هفته جاری.

15.  افزایش 1406 تنی عرضه پت بطری گرید 825 تندگویان و عرضه 2002 تنی این محصول در هفته جاری.

16.  کاهش 990 تنی عرضه پت بطری گرید 821 تندگویان و عرضه 1012 تنی این محصول در هفته جاری.

17.  کاهش 50 تنی عرضه پلی استایرن انبساطی 200 و عرضه 100 تنی این محصول در هفته جاری، البته دو هفته ای میشد که تبریز گرید 400 این محصول را عرضه نکرده بود و در هفته جاری 50 تن از این گرید را روانه بازار کرده است که انتظار می رود با رقابت بسیار زیادی معامله شود. متاسفانه این مجتمع قصد ندارد به متعادل شدن بازار این محصول کمک کند و تنها راه افزایش کف عرضه ها و فشار بر این مجتمع در جهت رعایت آن است.

18.  افزایش 300 تنی عرضه پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE شازند و عرضه 500 تنی این محصول در هفته جاری.

19.  افزایش 110 تنی عرضه پلی پروپیلن شیمیایی EP548R جم و عرضه 440 تنی این محصول در هفته جاری.

20.  افزایش 110 تنی عرضه پلی پروپیلن شیمیایی EP440L جم و عرضه 330 تنی این محصول در هفته جاری.

21.  کاهش 110 تنی عرضه  پلی پروپیلن شیمیایی EP440G جم و عرضه 110 تنی این محصول در هفته جاری.

22.  عرضه 210 تنی پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نویدزرشیمی در هفته جاری.

23.  افزایش 704 تنی عرضه پلی پروپیلن نساجی HP552R جم و عرضه مناسب و 2024 تنی این محصول در هفته جاری.

24.  کاهش 394 تنی عرضه پلی پروپیلن نساجی HP510L جم و عرضه 1606 تنی این محصول در هفته جاری.

25.  عرضه 420 تنی پلی پروپیلن نساجی ZH552R در هفته جاری.

26.  کاهش 770 تنی عرضه پلی پروپیلن نساجی HP500J مارون و عرضه 330 تنی این محصول در هفته جاری.

27.  کاهش 1144 تنی عرضه پلی پروپیلن نساجی HP552R مارون و عرضه 1056 تنی این محصول در هفته جاری، البته لازم به ذکر است که این مجتمع در هفته جاری 880 تن پ پ نساجی Z30S را نیز عرضه کرده است.

مشاهده نظرات