تسهیلات ۱۲۰ میلیونی مسکن بدون سپرده وارد فاز اجرا شد

تزریق نقدینگی جدید به بازار مسکن از مهرماه

بانک مسکن در راستای ایجاد رونق در این بازار، بخشنامه تسهیلات ١٢٠ میلیون تومانی مسکن بدون سپرده را به شعب ابلاغ کرد.

بر این اساس متقاضیان میتوانند بدون آنکه سپردهای در بانک مسکن داشته باشند از اوراق مزبور تا سقف ١٢٠ میلیون تومان استفاده کنند. این چندمین طرح بانک مسکن است که برای رونق بازار مزبور به اجرا درمیآید. هدف این طرحها اقشار متوسط جامعه و زوجین و خانه اولیها هستند.

این افراد برای اخذ تسهیلات مزبور در اولویت قرار دارند و سایر افراد نیز میتوانند از تسهیلات مسکن که در سالهای اخیر با افزایش سقف همراه بوده استفاده کنند.

طرحی که پیشتر بانک مسکن برای جوانان در نظر گرفته بود با عنوان صندوق یکم شناخته میشد که هدف از ایجاد آن پرداخت تسهیلات تا سقف ٨٠ میلیون تومان برای هر یک از زوجین با سود ٩ درصد بود.

اما شرط استفاده از این تسهیلات، داشتن سپرده به میزان ٤٠ میلیون تومان برای شش ماه الی یک سال بود. اما طرح جدید بانک مسکن، امکان بهرهبرداری از تسهیلات را بدون داشتن سپرده برای اقشار متوسط جامعه فراهم میکند. اگرچه نرخ سود این تسهیلات ١٨ درصد در نظر گرفته شده اما سهلالوصولتر بودن آن، امکان مناسبتری را در اختیار خانوادهها قرار میهد.

مدیر گروه طرح و برنامه بانک مسکن در این خصوص با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن گفت: امکان دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن قبل از مهرماه ۹۴ فراهم شده است.

محمدحسن مرادی در گفتوگو با فارس با اشاره به ابلاغ بخشنامه استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن به شعب گفت: این بخشنامه مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن را که این روزها با افزایش سقف به ١٢٠ میلیون تومان احتمالا پرمتقاضیتر از گذشته است را سادهتر خواهد کرد و این اقدام بانک در آستانه آغاز فصل پرمعامله مسکن صورت گرفته و میتواند در تحرک بازار مسکن نقش داشته باشد.

وی با اشاره به افزایش ١٠ میلیون تومانی سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن در هفتههای اخیر گفت: در حال حاضر که امکان بهرهمندی از تسهیلات ١٢٠ میلیون تومان خرید مسکن بدون نیاز به سپردهگذاری و به صورت آنی وجود دارد، طبعا تمایل به استفاده از این تسهیلات افزایش خواهد یافت و در نتیجه نیاز به خرید اوراق در بازار مسکن تابستان که فصل طلایی نقل و انتقالات ملکی است، رو به افزایش خواهد گذاشت. از این رو بانک عامل بخش مسکن با تدبیری که اندیشیده امکان حضور موثر خریداران در بازار مسکن را فراهم کرده است.

به گزارش بانک مسکن، به دنبال کاهش حجم سپردههای ممتاز نسبت به سال گذشته، بانک مسکن به منظور جلوگیری از کمبود عرضه اوراق مسکن، استفاده از تمام نمادهای تسه قبل از انقضا را برای تمام تسهیلات بدون سپرده ایجاد کرده است. در حال حاضر نمادهای تسه ٩٣١٠ که دی ماه سال ٩٣ صادر شده و کلیه نمادهای بعد از آن قابل استفاده و مبادله است. هر چند به طور کلی مدت اعتبار اوراق تسه از تاریخ صدور آنکه در متن «گواهینامه نقل و انتقال و سپردهگذاری» قید شده، حداکثر دو سال بوده و این مدت با نظر بانک مسکن در شرایط خاص حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است که در مورد نمادهای تسه نیز اختیار تمدید مهلت توسط بانک استفاده شده است.

شورای پول و اعتبار در مهر ١٣٩٤ مصوبهای گذراند که به موجب آن سقف تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن از ٣٥ به ٦٠ میلیون تومان افزایش یافت که با احتساب ١٠ میلیون تومان تسهیلات جعاله قابل پرداخت به خریداران مسکن، پرداخت تسهیلات ٧٠ میلیونی عملا مجاز شد.

همان زمان بانک مرکزی برای خرید اوراق برای تسهیلات جدید یک تبصره به این شرح تعیین کرد که «برخورداری از سقف جدید تسهیلات منوط به تدارک اوراق گواهی حق تقدم صادر شده از تاریخ ابلاغ این مصوبه است. دارندگان اوراق قبلی بانک مسکن ضمن برخورداری از سقف قبلی تسهیلات در صورت تمایل میتوانند به صورت استفاده همزمان (از محل اوراق جدید به میزان ما به التفاوت رقم سقف جدید با سقف قبلی تسهیلات) از سقف جدید تسهیلات بهرهمند شوند».

به عبارت سادهتر، طبق این تبصره استفاده از اوراق با نمادهای «تسه ٩٤٠٧» و قبل از آن صرفا برای استفاده از تسهیلات با سقف قدیم یعنی ٣٥ میلیون تومان قابل استفاده شد و متقاضیان تسهیلات بدون سپرده مسکن در صورتی که تمایل داشتند از سقف جدید تسهیلات مسکن برخوردار شوند، ناگزیر باید اوراق منتشر شده از آبان ١٣٩٤ به بعد را خریداری کنند. البته به تسهیلات گیرندگان اجازه داده شد از اوراق مهر همان سال و قبل از آن نیز تا سقف ٧٠ فقره برای ٣٥ میلیون تومان از تسهیلات، خریداری و استفاده کنند اما بابت خرید اوراق مابهالتفاوت سقف جدید یعنی ٢٥ میلیون تومان باقی مانده، صرفا اوراق جدید خریداری کنند.
این سیاست در آن مقطع زمانی با هدف جلوگیری از ایجاد حباب قیمتی در اوراق موسوم به «تسه» اتخاذ شد. در آن زمان قیمت میانگین هر فقره اوراق تسهیلات مسکن حدود ٧٠ هزار تومان بود و برای برخورداری از حق تقدم استفاده از تسهیلات ٦٠ میلیون تومانی خرید مسکن، قاعدتا باید ١٢٠ فقره اوراق به ارزش تقریبی ٨ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان خریداری میشد.

بانک مسکن در بخشنامه خود که اخیرا به شعب ابلاغ کرد، مسیر استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن که این روزها با افزایش سقف آن به ١٢٠ میلیون تومان، احتمالا پرمتقاضیتر از گذشته است را سادهتر کرد. در این بخشنامه که به منظور اجرای مصوبه ١١ خرداد ماه بانک مرکزی ابلاغ شده است، ممنوعیت پرداخت تسهیلات مازاد بر ٣٥ میلیون تومان از محل ارایه اوراق تسه صادر شده در نمادهای «تسه ٩٤٠٧» و قبل از آن لغو شد.

بر این اساس، پرداخت تسهیلات مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تنهایی یا توأم با سایر حسابها در تمام حالات انفرادی و زوجین، فارغ از نماد اوراق صادره و صرفا مبتنی بر توجه به معتبر بودن اوراق ارایه شده با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر امکانپذیر است و دیگر الزامی به ارایه بخشی از اوراق (مازاد بر ٣٥ میلیون تومان) از محل نمادهای «٩٤٠٨ و بعد از آن» نیست.

منبع: اعتماد
مشاهده نظرات