نوسان ناهمگن در بورس تهران

شاخص بورس تهران طی معاملات دو روز گذشته با افت 83واحدی، 11/ 0 درصد دیگر از ارتفاع خود را از دست داد و در سطح 78 هزار و 653 واحدی قرار گرفت.

مشاهده نظرات