آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد

سود نرخ پایین طلای سیاه به جیب چه کسانی می‌رود؟

با آغاز فصل تعطیلات تابستانی در اروپا، قیمت بنزین برخلاف هر سال کاهش یافت آمار نشان می‌دهند که کاهش بهای بنزین در آلمان از ماه آوریل تا مه سال جاری میلادی کمتر از میزان آن در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا بود.

آژانس بینالمللی انرژی (IEA) روز شنبه اعلام کرد همزمان با شروع فصل تعطیلات در اروپا، بهای مواد سوختی، بنزین سوپر و گازوئیل نسبت به قیمت فرآوردههای نفتی در آغاز سال جاری میلادی کاهش یافته است.

شرکتهای تولید بنزین در این فصل بهطور معمول بر ارزش این حامل پرمصرف انرژی میافزودند. میزان کاهش بهای بنزین در آلمان نسبت به ماه آوریل ـ مه سال جاری میلادی نزدیک به ۱/۴ درصد بوده است. این رقم در مقایسه با بهای بنزین در ماه مه سال گذشته، حدود ۳/۴ درصد افزایش نشان میدهد. در این برهه، قیمت جهانی نفت از ارزش آن در ماههای گذشته کمتر بود.

گازوئیل در ماههای اخیر نسبت به ماه آوریل در بازار آلمان حدود ۲ درصد ارزانتر به فروش رسید. این رقم در مورد بهای نفت کوره حتی کاهش بیشتری داشت و به ۴/۷ درصد رسید.

نزول سریع قیمت نفت

کلوب اتومبیلرانی ADAC در آلمان نیز از کاهش چشمگیر بهای بنزین و گازوئیل در آلمان در چند ماه گذشته خبر میدهد: در حال حاضر یک لیتر بنزین سوپر E10 ، یک یورو و ۳۳ سنت به فروش میرسد که نسبت به ۸ هفتهی پیش، ۵ سنت ارزانتر است. قیمت گازوئیل در بازهی زمانی یادشده یک یورو و ۱۱ سنت بود که ۷ سنت از پیش مناسبتر شده است.

سقوط پنجدرصدی بهای نفت بعد از تصمیم اوپک

بنا به گزارش آژانس بینالمللی انرژی سیر نزولی بهای بنزین در کشورهای اروپای جنوبی و غربی که مقصد اغلب آلمانیها برای گذراندن تعطیلات تابستانی است، سریعتر صورت گرفته است. در فرانسه، قیمت بنزین از ماه آوریل به مه ۱/۵ درصد، در ایتالیا نیم درصد و در اسپانیا حدود ۱/۷ درصد کاهش داشت. بهای گازوئیل در فرانسه و اسپانیا، حدود ۱/۹ و در ایتالیا نزدیک به ۹ دهم درصد بود.

کاهش قیمت بنزین به دلیل عرضه بیشتر نفت در بازار

دلیل کاهش قیمت بنزین، عرضهی بیشتر نفت خام در بازار جهانی عنوان شده است. کشورهای عضو اوپک میکوشند راهکاری اساسی برای جلوگیری از تنزل شدید قیمت نفت در جهان بیابند. این تلاشها با وجود کاهش میزان تولید تا کنون بینتیجه مانده است.

توافق روسیه و عربستان سعودی بر سر کاهش میزان تولید نفت

یکی از دلایل این امر، افزایش تولید نفت آمریکا به شیوهی فرکینگ است. شرکتهای آمریکایی، اغلب نفت را با استفاده از روش یادشده و بهکارگیری مواد شیمیایی و فشار بالای آب استخراج میکنند. مدافعان حفظ محیط زیست، با استفاده از این روش مخالفاند.

مشاهده نظرات