۳۲ درصد معاملات بهار بورس در اختیار ۵ کارگزاری بود

تعداد ۵ شرکت کارگزاری، ۳۲ درصد کل ارزش معاملات را در ۳ ماه نخست امسال به خود اختصاص دادند.

اطلاعات منتشره اداره آمار و اطلاعات بازار شرکت بورس نشان میدهد در 3 ماهه نخست امسال از 105 کارگزار فعال در بورس، 103 کارگزار در معاملات آنلاین فعال بودهاند.

بر این اساس 38/85 درصد از کل معاملات الکترونیکی انجام شده طی این مدت در 5 کارگزاری انجام شده است که به ترتیب کارگزاریهای مفید با 21/60 درصد، آگاه با 5/18 درصد، فارابی با 4/96 درصد، مبین سرمایه با 3/77 درصد و بانک کشاورزی با 3/34 درصد رتبههای اول تا پنجم را به نام خود ثبت کردند.

همچنین از کل معاملات، بیش از 66 هزار میلیارد ریال خرید و فروش الکترونیکی بوده است که حدود 20/9 درصد کل خرید و فروش را شامل میشود.

بنابراین گزارش ارزش کل خرید و فروش 105 کارگزار فعال بورس تهران نیز در 3 ماه بهار امسال بیش از 315 هزار میلیارد ریال  و ارزش خرید و فروش خرد و بلوک معادل 67/8 درصد کل معاملات بوده است. همچنین ارزش خرید و فروش عمده 19 درصد از معاملات و ارزش کل سایر ابزارهای نوین مالی 13 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده است.

این گزارش میافزاید: تعداد 5 شرکت کارگزاری هم 32 درصد کل ارزش معاملات را در 3 ماه نخست سال 96 به خود اختصاص دادند که شرکتهای کارگزاری بانک رفاه کارگران با 8/77 درصد، کارگزاری صبا تامین با 8/26 درصد، کارگزاری بانک کشاورزی با 5/52 درصد، کارگزاری مفید با 5/31 درصد و بانک ملت با 4/10 درصد در رتبههای اول تا پنجم این جدول قرار دارند.

منبع: تسنیم
مشاهده نظرات