محشتم:

افزایش اجاره بهای مسکن، بیش از نرخ تورم است

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: میزان تقاضا در بازار اجاره یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد که این رشد قیمتی بیش از نرخ تورم باشد.

حسن محتشم اظهار داشت: رکود ایجاد شده در بازار مسکن نقش مؤثری در افزایش قیمت اجاره دارد و در حال حاضر با توجه به انباشت تقاضا در این بخش، بسیاری از مالکان به سمت بازار اجاره کشیده میشوند.

وی در ادامه افزود میزان تقاضا در بازار اجاره خود یکی از دلایل اصلی برای افزایش قیمت به شمار میرود و به نظر میرسد که این رشد قیمتی بیش از نرخ تورم باشد.

رییس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور باعث شده که رونقی در بازار مسکن مشاهده نشود، گفت بسیاری از خانه اولیها که سپرده گذاری کرده بودند، میتوانند با استفاده از تسهیلات، واحد مسکونی با متراژ کوچک خریداری کنند، اما این تعداد نمیتواند اثری در رونق این بازار ایجاد کند.

محشتم یادآور شد فصل نقل انتقالات و جابهجایی مستأجران از خرداد تا شهریور ماه است و با ورود به این فصل، میزان اجارهها ناخودآگاه با افزایش قیمت روبرو میشود.

مشاهده نظرات