سمت‌وسوی معاملات محصولات پتروشیمی

تصویرنگاری بازار پلیمرها

با تغییر زمان عرضه‌های سنتی محصولات پلیمری از روز سه‌شنبه به روز یکشنبه در بورس کالا، شاهد روزی جذاب برای برخی گرید‌های این گروه کالایی بودیم.

مشاهده نظرات