معاون سازمان حفظ نباتات:

آفت پسته طغیان نکرده است/ باغات تحت کنترل هستند

در حالی‌که رئیس پژوهشکده پسته اعلام کرده که باغات پسته ایران گرفتار آفت طغیان کرده پسیل شده‌اند، معاون سازمان حفظ نباتات معتقد است به هیچ وجه این آفت در هیچ نقطه‌ای از کشور طغیان نکرده و با اقدامات به موقع باغداران و حمایت این سازمان تحت کنترل کامل قرار دارد.

چندی پیش رئیس پژوهشکده پسته، «پسیل» را آفت درجه یک باغات پسته دانست که در حال حاضر این آفت در استانهای پستهکار کشور طغیان کرده است اما یحیی ابطالی - معاون فنی سازمان حفظ نباتات - در این باره گفت: به هیچ وجه این آفت در هیچ یک از مناطق کشور طغیان نکرده و کاملا تحت کنترل قرار دارد و اقدامات به موقع باغداران سبب شده تا جمعیتی که پارسال در باغهای پسته داشتیم، امسال به شدت کاهش پیدا کند و با تجربه به دست آمده از سال گذشته آفت ابتدای فصل را که همان سن قرمز است نیز از طریق سمپاشی به موقع مدیریت شده است و امسال در مجموع وضعیت آفت در باغهای پسته بسیار بهتر از سال گذشته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت آفت پسیل پسته به هیچ وجه حاد نیست، افزود: در بازدیدهایی که از استانهای تولیدکننده پسته مانند سمنان، قم و ... صورت گرفت، نشان داد که در هر نقطهای که توصیههای فنی سازمان از سوی باغداران مورد توجه قرار گرفته است، مشکلی وجود ندارد و آفت طغیان نکرده که غالبا به دلیل تجربه مدیریتی مناسبی است که در باغات حادث شده است.

ابطالی ادامه داد: هماکنون بین دو نسل از آفت قرار داریم و در هر حال حرکت به سمت نسل دوم هستیم که زمان سمپاشیهای آن نیز به تدریج فرا میرسد و در هفته آینده با همکاری دانشگاه باهنر کرمان جلسهای در خصوص همین مسئله برگزار میشود و ضمن ارزیابی و بررسی دقیق علمی سعی داریم تا نقاط ضعف را جبران کنیم.

معاون فنی سازمان حفظ نباتات اعلام کرد که آفت پسیل پسته جزو آفات خصوصی است و اگر باغداران به توصیههای مطرح شده عمل کنند و به عنوان مثال سمپاشی را در بازههای زمانی خنکتر با حجم محلول بالا انجام دهند، از آبی برای سمپاشی استفاده کنند که املاح بالایی داشته باشد و در صورت داشتن املاح بالا از اصلاحکنندهها و تصفیهکنندههای آب استفاده کنند قطعا این آفت قابل کنترل است و در کشور طغیان نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه باغداران در هر جایی که به توصیهها عمل کردهاند، این آفت طغیان نکرده است، گفت: باغداران به دلیل اقتصادی بودن تولید و حفظ محصولشان بیش از مسئولان و کارشناسان سازمان حفظ نباتات حساسیت به خرج دادهاند و پیگیر اجرای توصیههای کارشناسی هستند و اگر در نقاط محدودی جمعیت این آفت افزایش پیدا کرده باشد، میتوان با مدیریت بهینه جمعیت را کاهش داد و جمعیت پایین نیز با محلولهای شوینده که به آب صابون معروف است، به راحتی قابل کنترل است اما مشکلی که در برخی نقاط وجود دارد و به باغداران توصیه میکنیم آن را رعایت کنند این است که سمپاشی را با حجم آب کم محلول و انجام میدهند در حالی که اگر حجم محلول را افزایش دهند به راحتی این آفت قابل کنترل است.

پسیل پسته، برای اولین بار در سال ۱۹۴۶ میلادی از باغات پسته ایران گزارش و این آفت تقریبا در تمام نقاط پسته کاری ایران مشاهده شده است. این آفت علاوه بر ایران از سوی کشورهای همسایه چون ارمنستان، ترکیه، عراق، ترکمنستان و همچنین یونان گزارش شده است.

منبع: ایسنا
برچسب ها: پسته آفت
مطالب مرتبط
افت رتبه ایران در صادرات پسته
مشاهده نظرات