وندی شرمن در مصاحبه با رادیو «A1»:

گزینه نظامی و تحریم‌ها علیه ایران بی‌اثر هستند

مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ایران معتقد است که «گزینه نظامی و تحریم‌ها علیه تهران برای توقف برنامه هسته‌ای ایران کارساز نبودند».

«وندی شرمن» مذاکرهکننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ایران روز چهارشنبه در مصاحبهای اختصاصی با رادیو «A1» آمریکا گفت که «گزینه نظامی و تحریمها علیه تهران برای توقف برنامه هستهای ایران کارساز نبودند».

شرمن با اشاره به نگرانیهای موجود پیرامون توافق هسته ای با ایران افزود که «باراک اوباما» رئیس جمهور پیشین آمریکا با دقت بسیاری در مورد این توافق اندیشید و مدعی شد که آمریکا از توان بمباران تمام تأسیسات هستهای ایران حتی تأسیسات زیرزمینی «فردو» نیز برخوردار است.

وی در ادامه اعلام کرد که «دانش [هستهای] قابل بمباران نیست. ایرانیان میدانند که [برای پیشرفت برنامه هستهای خود] چه باید بکنند. بنابراین اگر شما تأسیسات هستهای ایران را بمباران کنید، آنها قادرند که احتمالاً ظرف دو سال این تأسیسات را از نو بسازند و احتمالاً این بار این تأسیسات را زیرزمینی و مخفیانه خواهند ساخت».

این دیپلمات برجسته آمریکایی و معاون سیاسی و پیشین وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنان خود، «اقدام نظامی» را گزینهای خواند که این روزها همچنان مطرح است. اما از دیدگاه وی، گزینه نظامی برنامه هستهای ایران را متوقف نخواهد کرد.

وندی شرمن همچنین گفت که «آمریکا میتواند به تحریمها علیه ایران ادامه دهد، اما این تحریمها هرگز برنامه هستهای تهران را متوقف نکرد».

وی با اشاره به اینکه در آغاز مذاکرات هسته ای اروپا با تهران- قبل از سال ۲۰۰۰- ایران دارای ۱۶۴ سانتریفیوژ بود که در دوران مذاکرات و برغم وضع تحریمهای فوق العاده و مؤثر علیه ایران، تهران تعداد سانتریفیوژهای خود را به ۱۹ هزار رساند؛ افزود: «بنابراین تحریمها نیز برنامه هستهای ایران را متوقف نمیکند».

وندی شرمن در پایان صحبتهای خود «توافق هستهای با ایران» را بهترین توافق ممکن برای حفظ امنیت آمریکا و جهان و همچنین تضمین عدم دستیابی ایران به سلاح هستهای دانست.

مشاهده نظرات