وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی اعلام کرد؛

کرواسی، خواهان محصولات پتروشیمی ایران/ مبادلات بانکی درابهام

ربیعی گفت:درمذاکره با کرواسی در سه حوزه مربی در حوزه فنی و حرفه ای، تبادل دانشی در حوزه های بیمه ای و صندوق‌های بازنشستگی وحوزه ایجاد اشتغال های کوچک، متوسط و خرد قرار شدکه تبادل داشته باشیم.

به نقل وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی؛ علی ربیعی در سفر به کشور کرواسی در جمع خبرنگاران گفت: در پی سفر رئیس جمهورکرواسی به ایران و تفاهمهای صورت گرفته اولیه، من به کرواسی سفر کردم و در چند حوزه مذاکراتی انجام شد و تفاهمهایی صورت گرفته است. در همین راستا جلسه بسیار مهمی متشکل از بازرگانان، شرکتهای خصوصی و بخش دولتی کراوسی همراه با معاونین وزارت کار، سه مدیر ارشد از وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و هلدینگهای بزرگی که در ایران هستند در مجموع صندوقهای بازنشستگی و بخش خصوصی این ملاقاتها سامان پیدا کرد.

ربیعی تصریح کرد: بیشترین مذاکرات ما درمورد نیازهای کرواسی به واردات محصولات پتروشیمی و محصولات پایین دستی پتروشیمی، نیاز به واردات و سرمایه گذاری در حوزههای پترشیمی در ایران داشتند که امیدواریم در این زمینه صحبتها و موافقتهای  اولیه تا پایان سفر به وجود آید .همچنین در حوزه انرژی در بحث وزارت نیرو به عنوان بحثهای مورد علاقه ما صحبتهایی شد و مسئولین مربوطه مذاکراتی را انجام دادند.

وی ادامه داد: در بخشهایی مانند خشکبار و زعفران  که کرواسی به آنها نیاز دارد نیز صحبتهایی انجام شد. بخشی هم مستقیم به وزارت کار برمیگشت که در سه حوزه مربی در حوزه فنی و حرفهای ، تبادل دانشی در حوزههای بیمهای و صندوقهای بازنشستگی و درحوزه ایجاد اشتغالهای کوچک، متوسط و خرد قرار شد که تبادل دانش انجام شود.

این مقام مسوول افزود: بیشتر هدف ما از این سفر و آن چه محقق شد سامان دادن به برخی مبادلات تجاری و سرمایه گذاری در بخشهای مورد علاقه کرواسی در ایران و جذب سرمایه در ایران بود. نکته بسیار مهمی که وزیر اقتصاد کرواسی بر آن تاکید داشت مبادلات بانکی بین کرواسی و ایران بود که نهایی شده و نامهها و موافقت های نهایی بانک مرکزی کرواسی انجام شده و امیدواریم که این مبادلات پولی و مالی با ایران و کرواسی و همچنین نامهها و تفاهمهای انجام شده صورت بپذیرد.

وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی اظهار داشت: مبادلات بانکی با بانکهای اروپایی از جمله برنامههای مابه شمار میرود که با توجه به عضویت کرواسی در اتحادیه اروپا این مبادلات به عنوان آغاز مبادلات بانکی بود که وضعیت آن تقریبا به نتایج مطلوبی رسید.

مشاهده نظرات