یورو با بالاترین نرخ برابری ۱۴ماهه اخیر خود در برابر دلار رسید

با تلاش‌ منابع بانک مرکزی اروپا برای شفاف سازی درباره سخنان رییس این بانک، ماریو دراقی، که در هفته گذشته با سوءبرداشت مواجه شده بود، ارزش یورو از بیشترین میزان ۱۴ماهه خود بیشتر شد.

به نقل از رویترز، امروز، پنجشنبه،  با تلاشهای منابع بانک مرکزی اروپا برای بیان ملایمتر پیام  سخنرانی رییس این بانک، ماریو دراقی، که در هفته گذشته به درستی مورد توجه قرار نگرفت، ارزش یورو در برابر دلار از بیشترین میزان ۱۴ ماهه خود بیشتر شد و هر یورو در برابر ۱/۱۴ دلار معامله شد.

این باعث شد برخی از بزرگترین حمایت کنندگان دلار در بازار اعلام کنند دوره افزایش این واحد پولی تمام شده است.

سخنرانی دراقی در روز سهشنبه که با لحنی از نشانههای جنگطلبانه از سوی بانکهای مرکزی مهم دیگر دنیا مورد تفسیر قرار گرفت و بازارها را متقاعد کرد که بانک مرکزی اروپا امسال خود را برای  کنارگذاشتن محرکهای اورژانسیاش آماده میکند.

پیتر گورا رییس بخش پولهای جی ۱۰ در شرکت نومورا میگوید: توضیح ساده این مساله این است که بانک مرکزی خود را جمع و جور کرده است و سعی میکند تورم را محدود کند.

او ادامه داد: آنها (بانکهای مرکزی) تلاش میکنند تا حد امکان باهوش رفتار کنند و توافق کردهاند در اتحاد با هم عمل کنند. من فکر نمیکنم که این حرکت برای تضعیف دلار بوده باشد و فکر نمیکنم که دوره رشد دلار به پایان رسیده باشد بلکه به نظر من آنها تنها سعی میکنند کمی ریسک دوطرفه به بازار اضافه کنند.

مشاهده نظرات