آزادی اقتصادی مسیر رسیدن به رفاه

در هر کشوری کیفیت فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، توفیق یا عدم توفیق آنها در کسب‌وکار و روند رشد آنها، متاثر از عوامل سازمانی و عوامل محیطی است. طبعا در این میان، شاخص‌های اقتصاد کلان یک کشور از مهمترین و موثرترین عوامل در مولفه‌های محیطی کسب‌وکار است.

مشاهده نظرات

شرط خودکفایی ۵ محصول اساسی چیست؟

غذایی و کشاورزی

تولید پنبه به ۸۰ هزار تن می‌رسد

غذایی و کشاورزی

مازاد پیاز صادر می‌شود

غذایی و کشاورزی

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

فلزات و معادن