آثار مثبت پیشرفت تکنولوژی بر کسب‌وکارهای ایران

کسب‌وکارها به‌عنوان قلب اقتصاد جامعه در بستر مجموعه‌ای از عوامل قانونی، سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی‌، تکنولوژیک و فیزیکی فعالیت می‌کنند که هم از این عوامل تاثیر می‌پذیرند و هم بر آنها تاثیر می‌گذارند‌.

مشاهده نظرات

فولاد، مزیت صادراتی سال 98

فلزات و معادن

تغییر قیمت پیاز تا 10 روز آینده

غذایی و کشاورزی

رشد صادرات زنجیره سیمان به میزان 4 درصد

راه و ساختمان