مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد؛

تفکیک بدهکاران بانکی با افزایش ثبات مالی

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: اگر ثبات مالی حاکم باشد، فضای آرام‌تری در اقتصاد کشور خواهیم داشت.

به نقل از پژوهشکده پولی و مالی، عباس کمرهای در آستانه برگزاری بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی، با اشاره به اهمیت سلامت و ثبات مالی بانکها، افزود: ارزیابی ثبات مالی و سلامت بانکها ابزاری است که با هدف پایش و نظارت بر این سیستم و ارتقا نقاط قوت و رفع ضعفهای احتمالی هر نهاد مالی خصوصا درباره نکول تعهدات خود و وضعیت مالی این نهاد انجام میشود.

وی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از منابع بانکها از طریق سپردههای مردمی تامین میشود، گفت: ارزیابی سلامت بانکی با توجه به بحث حقوق صاحبان سهام و سرمایه در آنها به نسبت منابعی که از محل سپردهها جذب میشود و خاصیت اهرمی که بانکها دارند، بحث بسیار مهمی است.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ادامه داد: اما در خصوص بانکها نگاه ویژه ای وجود دارد زیرا در موسسات دیگر بخشی از دارایی آنها سرمایه و بخشی تسهیلات است که دریافت کرده اند. اما در سیستم بانکی بخش قابل ملاحظهای از داراییها سپردههای مردمی است.

کمره ای در واکنش به اینکه لزوم توجه بانک مرکزی به سلامت بانکها به چه دلیل است، گفت: محصولی که توسط بانکها خلق میشود، در قالب تسهیلاتی است که به مشتریان اعطا میشود و این شرایط نیازمند آن است که بانکها ارزیابی و شناختی از مشتریان خود داشته باشند که این موضوع نیازمند سلامت بانکی و اهمیت بانک مرکزی به قانون گذاری است.

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درباره اینکه ثبات مالی تا چه حد در توسعه فعالیتها تاثیرگذار خواهد بود؟ اظهار داشت: اقتصاد ایران بانک محور است و هرچقدر که ثبات مالی و اقتصادی بیشتر باشد، بانکها با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد.

وی ادامه داد: امروزه بحث تفکیک بدهکاران سیستم بانکی موضوعی مهم و قابل توجه است زیرا برخی از افراد به دلیل مشکلات اقتصاد کشور توان بازپرداخت بدهیهای خود را ندارند. در صورتی که اگر ثبات مالی در اقتصاد کشور حاکم باشد، فضای آرامتری بر اقتصاد کشور حاکم خواهد بود.از طرفی بانکها نیز میتوانند با دریافت تسهیلات دریافتی خود و پرداخت آن به نفر بعدی در جهت ثبات و رونق تولید و اقتصاد کلان کشور گام بردارند.

یادآور میشود، بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مقامات ارشد کشوری و بانکی در مرکز بین المللی همایشهای صدا و سیما برگزار میشود.

مشاهده نظرات