رییس اتحادیه پوشاک عنوان کرد:

بهبود صنعت پوشاک نتیجه همکاری مشترک با برندهای جهانی

ورود قاچاق کالا صدمات زیادی را در پی دارد که ازدیاد کالا در کشور و سخت تر شدن فروش کالای داخلی مشابه نمونه‌ای از این صدمات است که تولید کننده داخلی را به مرز ورشکستگی می‌رساند و این صدمات به قدری جدی هستند که امروز مشاهده می‌کنیم.

به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی امروز، در چند سال اخیر، صنعت نساجی ما به علت قاچاق پوشاک به ورطه نابودی کشیده شده است.  در همین راستا، روزنامه عصر اقتصاد گفت و گویی با ابوالقاسم شیرازی رییس اتحادیه پوشاک در خصوص وضعیت کنونی صنعت پوشاک و اثیر قاچاق بر آن ترتیب داده که در ادامه می خوانید.

بهبود صنعت پوشاک نتیجه تمهیدات وزارت صنعت

ابوالقاسم شیرازی در رابطه با تاثیر قاچاق بر صنعت پوشاک عنوان کرد: در حال حاضر دیگر دغدغه نخست ما ورود به بحث قاچاق پوشاک نیست؛ ما در گذشته به ویژه در نیمه اول سال 95 این دغدغه را داشتیم و کالای قاچاق بیش از 70 درصد برای ما معضل ایجاد کرده بود و توان تولیدی ما را گرفته بود و دیگر نمیتوانستیم در این حوزه به رقابت بپردازیم و تولیدکنندگان انگیزه ای برای ادامه فعالیتهای خود نداشتند.

وی در ادامه افزود: در نیمه دوم سال 95 با تمهیداتی که وزارت صنعت،معدن و تجارت در دستورکار خود قرار داد، شاهد کاهش کالای قاچاق به کشور بودیم و با تمهیداتی که در حوزه گمرک در نظر گرفته شد از شدت این پدیده کاست. شیرازی خاطرنشان کرد: البته مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامید و این اتفاق منجر شد تا توجه به این مسئله افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به ابلاغیه سازمان صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: طبق آن ابلاغیه کالای خارجی کد رهگیری دارند و تصمیمات گمرک و در نهایت به دلیل اجرای ممنوعیتها امروزه به جایی رسیدهایم که شاید 30 درصد حجم کالای قاچاق ما در حوزه پوشاک باشد و این قضیه سیر نزولی دارد.

شیرازی در ادامه افزود:، ما برندها را ساماندهی کردیم. در گذشته به دلیل نبود نظم در ورود کالا، هر کالایی و یا برندی وارد کشور میشد اما امروزه به جایی رسیدهایم که معتقدیم همه برندها باید توسط شرکت به بازار ایران وارد شود. وی تصریح کرد:حتما باید شرکتی در این میان باشد و از کشور مبدأ نمایندگی آن برند را داشته باشد و در مرکز اصناف ثبت نام کنند. رییس اتحادیه پوشاک درخصوص شرایط این قبیل واردات اظهار داشت: باید از مجموع وارداتی که در این صنعت صورت می گیرد، 20 درصد  در ایران تولید شود و از آن 20 درصد هم نزدیک به 50 درصد صادر شود.

وی در ادامه افزود: در این حوزه به سرعت وارد کار شده ایم؛ برندهای معتبر و مجوزدار با تولید کنندگان ما وارد مذاکره شدهاند و به تولید کنندگان ما سفارش تولید دادند که این برندها وقتی گواهی خود را دریافت کنند و هر کدام از اینها باید برای ثبت مجوز، برند داشته باشند و با مجوز برند ثبت سفارش کند. بنابراین این اتفاق در کاهش قاچاق کالا موثر بوده است و مردم چون این رویکرد را دیدهاند، به نظر من یک عزم ملی ایجاد شده است. البته جریان قوی و کاملی نبود و ما با این کمپینی که راه اندازی کردهایم داریم به این عزم قوت میبخشیم.

ظرفیت ایران برای تبدیل شدن به قطب صنعت پوشاک

شیرازی در خصوص اهمیت این اتفاق عنوان کرد: فردی که وارد کننده بوده تعهد کرده است تا مطابق کالایی که وارد کرده 20 درصد آن را تولید کند و این قضیه در حال عملیاتی شدن است و ما در آینده شاهد این خواهیم بود که دیگر قاچاق کالا معنا نخواهد داشت. چراکه در صورت ادامه این روند قاچاق کالا برای فرد دیگر مقرون به صرفه نخواهد بود و هم اینکه با داشتن کد رهگیری می توان با قاچاق کالا مبارزه و جلوگیری کرد.

وی در رابطه با کمپین حمایت از تولید پوشاک ایرانی اظهار داشت: عمده هدف ما از برپایی این کمپین نیز همین رویکرد است؛ چراکه میگوییم همه حمایت کنند، پشت این قضیه مفهومی وجود دارد و وقتی همه در جامعه از پوشاک ایرانی حمایت میکنند، این بدان معنا است که تقاضای پوشاک ایرانی فزونی می یابد و تولید کننده ایرانی نیز افزایش تولید خواهد داشت. در چنین شرایطی، قیمتها کاهش مییابد. با توجه به این مسائل ایران نیز باید به یکی از قطبهای پوشاک تبدیل شود.

رییس اتحادیه پوشاک با اشاره به موقعیت کشورهایی که در صنعت پوشاک مطرح هستند، بیان کرد: در آن کشورها تقاضا بالا است و به حدی رسیدهاند که قیمت کالای داخلی کاهش یافته است. درکنار حجم بالای تقاضا قیمتها کاهش مییابد در صورتی که هزینهها ثابت است.

مشاهده نظرات