چکیده گفت‌وگو با فعالان صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

مزیت‌های سرکوب شده در بازارهای جهانی

پس از تشکیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، تامین مواد اولیه بخش پایین‌دستی این صنعت همواره از مشکلات اصلی و مهم بوده و هست.

مشاهده نظرات