چگونه بانفوذ و تاثیرگذار باشیم؟

در میان همه کسانی که می‌شناسیم و در جامعه با آنها تعامل داریم، افرادی هستند که جذابیت و مغناطیس خاصی دارند. داستان زندگی آنها باورنکردنی و غیر معمول است.

چه چیزی آنها را جذاب میسازد؟ بارزترین مشخصه آنها کنجکاوی است. همیشه برای کشف دنیای اطرافشان هیجانزدهاند، این انرژی را به بیرون متصاعد میکنند و این موضوع کاملا در ظاهر آنها مشهود است.برخی افراد بهطور ذاتی شخصیت جالب و نافذی دارند، اما روشهایی هم برای جذاب شدن وجود دارد که آموختنی است. دکتر کلر نیکسون، استاد حسابداری دانشگاه تگزاس، یکی از این شخصیتها است. او معتقد است حسابداری یک موضوع دشوار اما سرگرمکننده است. او میتواند همه چیز را به طرز جالب و جذابی ارائه دهد و علاوهبر آموزش دروس حسابداری، جلسات سخنرانی با موضوع «چگونه جذابتر و اثرگذارتر باشیم» برگزار میکند.

درواقع، هر کسی میتواند یاد بگیرد که چگونه بانفوذتر و اثرگذارتر باشد. این موضوع شگفتانگیز است. چون اثرگذار بودن میتواند به شما کمک کند شبکه ارتباطی خود را قویتر کرده و مشتریان بیشتری بهدست آورید و به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.چند ویژگی مشترک در میان افراد بانفوذ و تاثیرگذار وجود دارد. گاهی اوقات این ویژگیها بهطور ذاتی وجود دارند، اما بیشتر آنها نتیجه تلاش آگاهانه هستند. کارهایی که میتوان از افراد بانفوذ و تاثیرگذار بیاموزیم تا خود را جذاب، غیرمعمول و مسحورکننده نشان دهیم، در ادامه آمده است.

1) پرشور باشید. خانم جین گودال یک فرد بانفوذ و مصمم است که در 26 سالگی کشورش انگلستان را به مقصد تانزانیا ترک کرد. او در آنجا پژوهش روی شامپانزهها را شروع کرد. تمام زندگیاش را به این کار اختصاص داد و خود را وقف این پژوهش کرد. او در این کار الهامبخش بسیاری از پژوهشگران دیگر شد. افراد بانفوذ نه تنها حس کنجکاوی و توجه دیگران را تحریک میکنند بلکه برای این کار اشتیاق و تمایل شدیدی نیز دارند و بهطور کامل خود را وقف دیگران میکنند.

2) چیزهای جدید را امتحان کنید. افراد بانفوذ و تاثیرگذار به دنبال اهداف مورد علاقهشان میروند. آنها میدانند چه میخواهند و شجاعت کافی برای گام برداشتن در مسیر اهدافشان را دارند. این مساله به معنی امتحان کردن چیزهای جدید است؛ حتی چیزهایی که در ابتدا از مواجهه با آن وحشت داشتند. زمانی که به دنبال تجربههای جدید هستند اتفاقهای جالب و فوقالعادهای برایشان رخ میدهد و حس خوبی خواهند داشت. این افراد خوشحالند، مغناطیس دارند و در کنار آنها بودن به مراتب جالبتر از ارتباط با افراد دلسرد و افسرده است.

3) خصلتهای شخصی خود را پنهان نکنید. افراد با نفوذ و تاثیرگذار اغلب اولویتهای غیرمعمول دارند که با هنجارهای معمول متفاوت است. خودِ واقعیشان هستند و شخصیت حقیقی خود را به نمایش میگذارند. همه به سمت این افراد جذب میشوند زیرا این مشخصه باعث جلب اعتماد دیگران میشود. برای مثال، وارن بافت میلیاردری است که هرگز روش زندگی پرخرج و تجملاتی نداشته و هنوز در همان خانه سادهای زندگی میکند که در سال 1958 به قیمت نه چندان زیادی خریده بود. ممکن است به نظر برسد صرفهجویی برای چنین فرد فوقالعاده ثروتمندی یک خصلت متناقض و حتی عجیب و غریب است، اما بافت اولویتهای خود را بهدلیل آنچه دیگران از او انتظار دارند، قربانی نمیکند.

4) فعالیتهایی را که بهطور ناگهانی مد روز و همهگیر شدند، انجام ندهید. هیچ چیز خستهکنندهتر از یک فعالیت تکراری و تقلیدی نیست. افراد بانفوذ و تاثیرگذار با آنچه دیگران انجام میدهند مشکلی ندارند ولی میخواهند مسیر منحصربهفرد خودشان را بسازند. آنها مبتکر و سنتشکن هستند و به جای پیروی از عقاید و رسوم متداول به دنبال کارها و چیزهای جدید و هیجانانگیز و البته ایدههای جالب میروند.

5) به ندای درونتان توجه کنید. خودمحوری و تکبر هرگز خصوصیت جذابی نیست. افراد متکبر همیشه در حال خودنمایی و ژست هستند. نگران تصویر ذهنی ساختگیشان هستند و طوری رفتار میکنند که جذاب به نظر برسند. این خصوصیت خستهکننده و نامطلوب است.

یکی از افراد بانفوذ و تاثیرگذار، اپرا وینفری، در یکی از سخنرانیهایش برای فارغالتحصیلان دانشگاه استنفورد در سال 2008، توصیه مهمی دارد: «نکته این است که برای شروع باید به ندای درونیتان گوش کنید و بعد تصمیم بگیرید. هر تصمیم درستی که تاکنون گرفتهام در نتیجه اعتماد به حس غریزیام بوده است. به جای غرور کاذب به ارزشها، اهداف و بلندپروازیهایتان توجه کنید.»

6) همیشه در حال یادگیری باشید. برای افراد با نفوذ و تاثیرگذار، جهان دارای امکانات نامحدود و فرصتهای زیادی است. این کنجکاوی در مورد ناشناختهها باعث میشود مدام درحال آموختن چیزهای جدید باشند و تمایل شدید به کشف ناشناختهها داشته باشند. آلبرت انیشتین خودش را دارای استعداد خاصی نمیدانست اما یک خصوصیت بارز داشت و آن کنجکاوی بود و همیشه در مورد جهان اطرافش سوال میپرسید. افرادی مثل انیشتین همیشه از جهان و اتفاقات آن در شگفت هستند.

7) آنچه کشف میکنید را با دیگران به اشتراک بگذارید. افراد با نفوذ و تاثیرگذار از تنها چیزی که به اندازه یادگیری لذت میبرند، به اشتراکگذاری اکتشافاتشان با دیگران است. مثلا داستان جالب در مورد سفر هیجانانگیز خود را بهطور کامل شرح میدهند و چیزهای بیشتری به آن اضافه میکنند تا حس کنجکاوی و توجه دیگران را تحریک کنند زیرا میخواهند عکسالعمل و احساسات شخص مقابل را بررسی کنند و ببینند که چه چیزی برای او جذاب خواهد بود. آنها این کار را صرفا برای آگاهی و نمایش انجام نمیدهند، بلکه میخواهند دیگران را در لذت، دانش و فرصتهای خود سهیم کنند بنابراین آنها هرگز تنها نمیمانند.

8) همه این خصوصیات را با هم داشته باشید. ممکن است گنجاندن همه این عادتها در زندگی روزمره کار آسانی نباشد، اما افراد با نفوذ و جذاب کارهایی غیرمعمول انجام میدهند و این در نظر همگان واقعا جالب و جذاب است.

برچسب ها: اهداف
مشاهده نظرات