۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بانک ملی به فروش می‌رسد

معاون پشتیبانی بانک ملی گفت: هم اکنون حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و تملیکی در اختیار بانک ملی ایران است که به مرور و طی تشریفات قانونی در معرض فروش قرار خواهد گرفت.

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، عباس شفیعی افزود: در سال ۹۴ حدود ۱۶۲ میلیارد تومان و در سال گذشته حدود ۱۳۵ میلیارد تومان از اموال مازاد و تملیکی در اختیار بانک با روشهای قانونی از جمله مزایده به فروش رسیده است. 

معاون پشتیبانی بانک ملی ایران اظهار کرد: مجموع اموال مازاد و تملیکی و مازاد فروش رفته بانک ملی ایران طی سه سال گذشته حدود ۴۴۰ میلیارد تومان بوده است. شفیعی ادامه داد: رکود موجود در بازار املاک، باعث شده این روند به اندازه کافی سرعت نگیرد. 

معاون پشتیبانی بانک ملی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و تملیکی در اختیار بانک ملی ایران است که به مرور و طی تشریفات قانونی در معرض فروش قرار خواهد گرفت. وی گفت: بانک ملی ایران طی سه سال گذشته با وجود رکود بازار مسکن، یکی از موفقترین سازمانها در فروش اموال مازاد و تملیکی بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین مشکل بانکها مربوط به فروش املاک تملیکی غیرمسکونی و عمدتا صنعتی است، اظهار کرد: مالکان این املاک برای فعالیت اقتصادی خاص از بانک تسهیلات گرفتهاند، اما اکنون کارخانه و ماشین آلات آنها که بیشتر در شهرکهای صنعتی واقع است، خریدار عمومی ندارد و این املاک تنها قابلیت بهرهبرداری توسط سرمایهگذاران خاص و متخصص در آن صنعت را دارند. 

شفیعی ادامه داد: بانک ملی ایران با تاسی به سیاستهای اقتصاد مقاومتی در جهت کمک به تولید و افزایش اشتغال و همکاری با کارگروههای استانی رفع موانع تولید، ضمن اینکه تسهیلات ویژهای برای فروش اقساطی اینگونه اموال در نظر گرفته، بیشترین تمایل خود را در واگذاری مجدد اموال صنعتی به مجریان اصلی پروژهها نشان داده است، به طوری که با تشکیل کارگروههای ویژهای در این زمینه و واگذاری تعدادی از پروژهها به فعالان اقتصادی، آمادگی خود را در زمینه راهاندازی مجدد کارخانههای صنعتی اعلام کرده است.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات