قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/04/11

قیمت پایه‌ی محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/04/11 در سایت ارانیکو منتشر شد.

به گزارش ارانیکو و به نقل از دفتر توسعه صنایع پتروشیمی، قیمت پایهی محصولات پتروشیمیایی در دو ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ به یکشنبه 96/04/11 اعلام شد.

محصولات پتروشیمی در دوهفته منتهی به 96/04/11

برچسب ها: پلیمر
مطالب مرتبط
قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/03/28
قیمت پایه‌ محصولات پتروشیمیایی در دو هفته منتهی به یکشنبه 96/04/18
مشاهده نظرات