تثبیت ستاره‌ها در خودروسازی ایران

جدیدترین گزارش کیفی خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، تنها یک تغییر در مقایسه با گزارش قبلی حاصل شده و روند کلی کیفیت خودروها (از جنبه کسب ستاره) تغییر خاصی را به خود نمی‌بیند.

در این گزارش که از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده و به خردادماه مربوط میشود، 42 مدل خودرو سواری مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و با توجه به درجه کیفیتشان ستارهبندی شدهاند. حضور 42 خودرو در ارزیابی کیفی خرداد ماه، یک رکورد در نوع خود بهشمار میرود، چه آنکه تاکنون سابقه نداشته این تعداد خودرو داخلی در بوته نقد کیفی شرکت بازرسی قرار بگیرد. بر این اساس، گزارش کیفی خردادماه چند میهمان جدید را به خود میبیند که در این بین میتوان به دانگ فنگ مونتاژی ایرانخودرو، دناپلاس، ساینا و آریو در مدل اتوماتیک اشاره کرد.

در این گزارش نیز طبق روال ماههای گذشته، خودروهای تولید داخل در 5 دسته «بالاتر از 100 میلیون تومان»، «بین 75 تا 100 میلیون تومان»، «50 تا 75 میلیون تومان»، «25 تا 50 میلیون تومان» و «زیر 25 میلیون تومان» دستهبندی شده و بین یک تا چهار ستاره کیفی بهدست آوردهاند. شرکت بازرسی در گزارش جدید خود باز هم جزئیات مربوط به نمرات منفی خودروهای تولید داخل را اعلام نکرده تا دسترسی مشتریان به این اطلاعات جذاب همچنان قطع باشد.هرچه هست، طبق اعلام شرکت بازرسی، تنها مدل J5 جک در مقایسه با گزارش قبلی با تغییر ستارهبندی مواجه شده و سایر محصولات از این جنبه ثبات داشتهاند. در واقع با توجه به ملاک قرار دادن «ستارهبندی» میتوان مدعی ثبات کیفیت خودروهای داخلی شد، حال آنکه این امکان وجود دارد که جزئیات کیفی خودروها با تغییراتی در مقایسه با گزارش قبلی مواجه شده باشد.

اما به سراغ آمار ارائه شده از سوی شرکت بازرسی برویم و ببینیم اوضاع ستارهبندی خودروهای داخلی در خردادماه به چه شکل بوده است. بر این اساس، در دسته خودروهای بالای 100 میلیون تومان تنها با دو عضو یعنی مزدا3 جدید و سوزوکی گرندویتارا روبهرو میشویم و هر دو آنها درست مانند گزارش قبلی دارای چهار ستاره کیفی هستند. در گروه خودروهای 75 تا 100 میلیون تومانی اما با چهار محصول مونتاژی مواجه میشویم و در این بین، سراتو بهعنوان محصول شماره یک این گروه معرفی شده است. این خودرو که در سایپا مونتاژ میشود، دارای چهار ستاره کیفی است و در مقایسه با گزارش قبلی تغییری از جنبه ستارهبندی به خود نمیبیند. همچنین هیوندایی i20 نیز که در بخش خصوصی به مونتاژ میرسد و دارای چهار ستاره کیفی است، در رده دوم نشسته و پشتسر آن نیز با یک محصول چینی به نام تیگو5 مواجه میشویم.

این خودرو مونتاژی سه ستاره کسب کرده و این در شرایطی است که هموطنش یعنی جک S5 دو ستاره را به خود میبیند. اما به گروه خودروهای 50 تا 75 میلیون تومان برویم و ببینیم اوضاع ستارهها در این گروه پر از محصولات چینی به چه شکل است. طبق گزارش اعلامی، صدرنشین این دسته هیوندایی i10 نام دارد که توانسته چهار ستاره کیفی کسب کند. پس از این مونتاژی کرهای، با هفت محصول چینی مواجه میشویم که ظاهرا بهترین آنها آریزو5 است. این خودرو دارای سه ستاره کیفی است، هرچند سه هموطن دیگرش در این گروه نیز همین تعداد ستاره را بهدست آوردهاند. چانگان CS35، برلیانس H330 و جک J5 سه خودرویی هستند که در گروه 50 تا 75 میلیون تومانیها سه ستاره کیفی بهدست آوردهاند. در این گروه اما یک خودرو دو ستاره و دو محصول تکستاره نیز به چشم میآیند که اولی آریو اتومات نام دارد و تکستارهها را نیز لیفان X60 و امویام 550 شامل میشوند.اما نگاهی بیندازیم به دسته 25 تا 50 میلیون تومانیها که بیشترین خودروهای داخلی را در خود جای داده است.

ردههای اول تا ششم این گروه 23 عضوی را در حالی اعضای خانواده تندر-90 اشغال کردهاند که برخی از آنها چهار ستاره و برخی نیز سه ستارهاند. طبق گزارش شرکت بازرسی، ساندرو، تندر-90 اتومات پلاس، تندر اتومات معمولی و پارس تندر با کسب چهار ستاره کیفی، ردههای اول تا چهارم گروه 25 تا 50 میلیون تومانی را بهدست آوردهاند. این در حالی است که تندرهای معمولی پارسخودرو و ایرانخودرو سه ستاره کیفی بهدست آورده و در ردههای پنجم و ششم جا خوش کردهاند. در گروه مورد بررسی اما چند خودرو سه ستاره دیگر نیز به چشم میآیند که در این بین، ظاهرا رانا اوضاع بهتری دارد. پس از رانا اما با آریو دنده معمولی روبهرو میشویم، خودرویی که همچنان در سایت بن رو مونتاژ میشود و باید دید پس از واگذاری این سایت به رنو، سرنوشت آنچه خواهد شد.

از آریو که بگذریم، پژو 206 در هر دو مدلهاچبک و صندوقدار خود نیز همچنان سه ستاره بهشمار میروند، درست مانند دنا پلاس. این در حالی است که مدل معمولی دنا دو ستاره دارد و از این نظر با دیگر دو ستارههای گروه یعنی امویام 315 جدید و دانگ فنگ و سورن برابری میکند. در گروه تحت بررسی اما هشت خودرو تکستاره نیز به چشم میآیند که به ترتیب عبارتند از پژو 405 خراسان، پژوپارس، پارس تولید فارس، پارس تولیدی مازندران، سمند تبریز، ساینا، تیبا و امویام مدل 110. کسب تنها یک ستاره توسط این خودروها در حالی است که در گروه زیر 25 میلیون تومانیها هم تمام اعضای آن تکستاره بهشمار میروند.

در این گروه، تیبای معمولی صدرنشین است و پشتسر آن چهار مدل پراید به چشم میآید. طبق اعلام شرکت بازرسی، پراید 111، پراید 131 سایپا، پراید 132 سایپا و پراید 131 پارسخودرو دیگر اعضای تکستاره گروه خودروهای زیر 25 میلیون تومان هستند.

برچسب ها: خودرو
مشاهده نظرات