تاثیر انتخابات ایران و آمریکا بر بورس ایران

طبق بررسی‌های انجام شده بورس ایران در یک‌سال گذشته از انتخابات آمریکا تاثیر منفی و از انتخابات ایران تاثیر مثبت گرفته است.

دفتر معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گزارشی با عنوان «نگاهی به تحولات قیمت نفت خام، طلا و ارز در بازارهای بینالمللی»، منتشر کرده است که در متن آن آمده است: میانگین قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۴۸/۷ دلار رسید که نسبت به فروردین حدود ۴/۳ درصد کاهش نشان میدهد.

قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در نیمه اول اردیبهشت روندی نوسانی و نزولی را طی کرد و سپس روندی صعودی بخود گرفت. قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک از  ۴۹/۹ دلار در روز اول اردیبهشت به  ۵۰/۸۷ دلار در روز ۲۹  اردیبهشت رسید. بدین ترتیب قیمت نفت خام در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن حدود ۱/۹ درصد افزایش پیدا کرد.

همچنین قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک در نیمه اول اردیبهشت با کاهش مواجه شد و از ۴۹/۹ دلار در روز اول اردیبهشت به ۴۶/۵  دلار در روز ۱۵ اردیبهشت رسید. افزایش ذخایر نفت آمریکا، رشد کمتر از انتظار تولیدات کارخانهای چین و آمریکا و تقویت احتمال کاهش تقاضای نفت از سوی این کشورها در آینده، افزایش تولید نفت لیبی، کانادا و آمریکا و خبرهایی مبنی بر افزایش تولید نفت روسیه از مهمترین دلایل افت قیمت نفت طی این دوره است.

در نیمه دوم اردیبهشت ماه قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک روندی صعودی بخود گرفت و از  ۴۶/۸ دلار در روز  ۱۸ اردیبهشت به ۵۰/۸۷ دلار در روز ۲۹  اردیبهشت رسید. انتشار خبر تمایل کشورهای عضو و غیر عضواوپک برای ادامه برنامه کاهش تولید نفت اوپک در نیمه دوم سال جاری  ۲۰۱۷ میلادی و حمایت کشورهایی نظیر عراق، کویت و الجزایر از این برنامه همچنین کاهش ذخایر نفت آمریکا موجب تقویت قیمت نفت در نیمه دوم اردیبهشت ماه شد.

شایان ذکر است انتشار بیانیه مشترک وزرای نفت عربستان و روسیه در خصوص تداوم کاهش تولید نفت تا ماه مارس ۲۰۱۸ میلادی روند افزایش قیمت نفت در هفته پایانی اردیبهشت را تقویت کرد.

این گزارش درباره طلا نیز چینی آورده است: میانگین قیمت فروش هر اونس طلا در بازار لندن در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۱۲۴۶/۵ دلار رسیده  که نسبت به فروردین ۰/۹ درصد کاهش نشان میدهد. قیمت فروش هر اونس طلا طی روزهای اول تا ۱۹ اردیبهشت روندی نزولی را طی کرد و سپس روندی صعودی بخود گرفت و از ۱۲۸۱/۸ دلار در روز اول اردیبهشت به ۱۲۵۲ دلار در روز ۲۹ اردیبهشت رسید. بدین ترتیب قیمت طلا در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن ۲/۳ درصد کاهش یافت.

ارائه کلیات طرح کاهش مالیات ها توسط وزیر خزانه داری آمریکا، پیروزی ماکرون در دور نخست انتخابات فرانسه و کاهش نگرانیها نسبت به اوضاع  سیاسی منطقه یورو همینین کاهش ذخایر طای صندوق اس پی دی آر از مهمترین عوامل موثر بر کاهش قیمت طلا طی روزهای اول تا ۱۹  اردیبهشت ماه است. این عوامل موجب شدند تا قیمت طلا از ۱۲۸۱/۸ دلار در روز اول اردیبهشت به  ۱۲۲۰/۴  دلار در روز ۱۹ اردیبهشت ماه کاهش یابد.

قیمت هر اونس طلا  طی روزهای ۲۰ تا ۲۹ اردیبهشت ماه روندی صعودی را طی کرد و از ۱۲۲۲/۹ دلار در روز ۲۰ اردیبهشت به ۱۲۵۲ دلار در روز ۲۹ اردیبهشت رسید. آزمایش موشکی توسط کره شمالی، آمار کمتر از انتظار خرده فروشی و نرخ تورم در آمریکا و تضعیف ارزش دلار، افزایش تقاضای طال توسط هند و چین در ماه مارس، برکناری رئیس اف بی آی از سوی ترامپ و تنشهای سیاسی در امریکا از مهمترین دلایل تقویت قیمت طلا طی این دوره است.

این گزارش درباره وضعیت ارز آورده است: در اردیبهشت ۱۳۹۶، میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو  تضعیف و در برابر ین ژاپن و یوان چین تقویت شد. طی این دوره، میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو، یوان چین و ین ژاپن به ترتیب به ۰/۹۱۳۹، ۶/۸۹۴۴ و ۱۰۹/۰۳۳۱ رسید که نسبت به فروردین به ترتیب تغییراتی معادل منفی ۲/۱، ۰/۰۸ و ۱/۶ درصد را نشان میدهد.

میانگین نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۰/۹۱۳۹ رسید که نسبت به فروردین حدود ۲/۱ درصد کاهش نشان میدهد. ارزش برابری دلار آمریکا دربرابر یورو در اردیبهشت ماه روندی نوسانی و نزولی را طی کرد و از ۰/۹۳۴۹ در روز اول اردیبهشت به ۰/۸۹۳۶ در روز ۳۱ اردیبهشت رسید. بدین ترتیب ارزش برابری دلار در برابر یورو در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن ۴/۴  درصد کاهش یافت.

در روزهای اول تا پنج اردیبهشت ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو تحت تأ ثیر رشد اندک سفارش کالاهای بادوام آمریکا در ماه مارس و رشد اقتصادی پایین این کشور در فصل اول سال ۲۰۱۷  میلادی با کاهش مواجه شد و به ۰/۹۱۴۲  در روز پنج اردیبهشت رسید.

در روزهای هفت و هشت اردیبهشت ماه ارائه کلیات برنامه مالیاتی دولت ترامپ توسط وزیر خزانهداری موجب تقویت ارزش برابری دلار آمریکا شد. ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو طی روزهای  هشت تا ۱۵ اردیبهشت ماه روندی نزولی بخود گرفت و از ۰/۹۱۷۸ در روز  هشت اردیبهشت به ۰/۹۰۹۵ در روز ۱۵ اردیبهشت رسید.

آمار ضعیف از وضعیت اقتصادی آمریکا نظیر کاهش رشد شاخص قیمت مصرفی، سفارشات کارخانهای و شاخص ISM و احتمال به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره در این کشور همچنین افزایش احتمال پیروز ماکرون در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از مهمترین دلایل تضعیف ارزش دلار در برابر یورو طی این روزها است.

طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ اردیبهشت ماه ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو با افزایش مواجه شد و از ۰/۹۱۵۲ در روز ۱۸  اردیبهشت به ۰/۹۲ در روز ۲۱  اردیبهشت رسید.

اظهارات رییس بانک مرکزی اروپا مبنی بر اینکه هنوز زمان خروج از برنامه تسهیل مقداری فرا نرسیده از یک سو و افزایش بازدهی اوراق قرضه آمریکا و تقویت ارزش دلار از سوی دیگر موجب تقویت ارزش دلار در برابر یورو طی این دوره شده است. ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یورو طی روزهای ۲۲ تا ۲۹ اردیبهشت با کاهش مواجه شد و از ۰/۹۱۵۱ در روز ۲۲ اردیبهشت به ۰/۸۹۳۶ در روز ۲۹ اردیبهشت رسید.

ابهام در اجرای وعدههای انتخاباتی ترامپ و احتمال استیضاح وی به دلیل مشکلات سیاسی ایجاد شده برای وی موجب فروش گسترده دلار شده و ارزش دلار را در برابر یورو طی این دوره تضعیف کرده است.

میانگین ارزش برابری دلار در برابر یوان چین در اردیبهشت ۱۳۹۶ به ۶/۸۹۴۴ رسید که نسبت به فروردین معادل. ۰/۰۸ درصد افزایش نشان میدهد. ارزش برابری دلار در برابر یوان چین طی روزهای اول تا ۱۹ اردیبهشت روندی نوسانی و صعودی را طی کرد و سپس روندی نزولی بخود گرفت. ارزش برابری دلار آمریکا در برابر یوان چین از ۶.۸۹۱۳ در روز اول اردیبهشت به  ۶/۸۸۸۱ در روز ۳۱ اردیبهشت ماه رسید. بدین ترتیب ارزش برابری دلار در مقابل یوان چین در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره حدود ۰/۰۴ درصد کاهش یافت.

همچنین در بخش بورسهای بینالمللی این گزارش آمده است: در انتهای اردیبهشت ۱۳۹۶  نسبت به ابتدای آن، شاخص بازارهای بورس آسیایی به جز شاخص ترکیبی شانگهای با افزایش مواجه شدند. همینین طی اردیبهشت ماه کلیه شاخصهای بورسهای اروپایی و آمریکایی افزایش شاخص را به ثبت رساندند.

شاخص داوجونز جهانی نیز در اردیبهشت ماه افزایش را تجربه کرد و طی اردیبهشت ۱۳۹۶، تنش در شبه جزیره کره، بروز جنگ تجاری بین آمریکا و چین مبنی بر احتمال افزایش تعرفه واردات کالاهای چینی در آمریکا، انتخابات سیاسی در اروپا، مجموعه ریسکهایی بودند که فعالیت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار دادند.

در این دوره رونق بازارهای مالی عمدتاً حاصل خوشبینی درباره رونق اقتصادی آمریکا بود که ناشی از برنامه کاهش مالیاتهای وعده داده شده توسط رئیسجمهور جدید آمریکا، افزایش پیشبینی نرخ رشد اقتصادی آمریکا در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، گزارشهای مثبت از بازار کار آمریکا و تاکید بانک مرکزی آمریکا بر امید بخش بودن اقتصاد این کشور در آینده است.

این گزارش درباره بازار بورس و فرابورس ایران آورده است: شاخص کل بورس ایران از ۷۹۳۰۲/۷  واحد در ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۶  به  ۸۱۱۹۴ واحد در انتهای آن رسید و افزایش ۲/۴ درصدی را به ثبت رسانید. طی معاملات اردیبهشت شاخص کل بورس روند صعودی همراه با نوسانات جزئی داشت و تنها جهش آن مربوط به روز اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. به طوری که این شاخص در انتهای اردیبهشت ماه نسبت به انتهای فروردین ماه رشد ۳/۲ درصدی و نسبت به اردیبهشت سال گذشته ۶/۳  درصد افزایش را تجربه کرد.

متوسط این شاخص نیز نسبت به متوسط ماه گذشته ۲/۶ درصد افزایش داشت. مهمترین عوامل اثرگذار بر رفتار سهامداران را میتوان به ابهام در مورد نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، نزدیک شدن به فصل مجامع و مشخص شدن میزان سودآوری شرکتها و رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی اشاره کرد. فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری، احتمال ورود نقدینگی به بورس را تقویت کرده بود با این حال این نقدینگی عمدتاً به سمت نمادهای کوچکتر حرکت کرد.

طی اردیبهشت ۱۳۹۶ در مجموع  ۳۱۸۵۱/۵ میلیون سهم به ارزش ۷۵ هزار و ۶۴۴ میلیارد ریال معامله شد و ارزش معاملات در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته به ترتیب ۹۸/۲ و ۱۳۰۷ درصد افزایش داشت که ناشی از پایین بودن میزان حجم و ارزش معاملات سهام طی فروردین است.

مجموع حجم و ارزش معاملات در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ نسبت به اسفند سال ۱۳۹۵  به ترتیب ۲/۹ و ۰/۱ درصد کاهش و نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ترتیب ۳۰/۵ و ۳۶/۹ درصد افزایش داشتند.

در بورس ایران در اردیبهشت ۱۳۹۶ به طور متوسط روزانه معادل ۱۵۱۶/۷ میلیون سهم به ارزش متوسو روزانه ۳۶۰۲/۱ میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه گذشته از نظر حجم ۶۰/۴ درصد و از نظر ارزش ۸۶/۷ درصد افزایش داشت. متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات در اردیبهشت ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۰/۵ و ۳۹/۹ درصد افزایش داشت و متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات در اردیبهشت سال جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۵ معادل ۷/۵ و ۴/۹ درصد کاهش را تجربه کرد.

منبع: ایسنا
برچسب ها: بورس آمریکا
مشاهده نظرات

متوسط قیمت کالاهای خوراکی اعلام شد

غذایی و کشاورزی

تجارت محصولات فولادی زیر ذره‌بین

فلزات و معادن

موانع رشد ارزش‌افزوده بخش معدن

فلزات و معادن