سیاست‌گذاری و تکمیل زنجیره صنعت فولاد در دولت یازدهم

دولت یازدهم با درک صحیح از مسائل و به‌منظور تحقق تمامی راهبردها توانست در بخش فولاد، عملکرد تولید فولاد خام کشور را با رشد ۲۸ درصدی از ۱۴ میلیون و ۳۶۱ هزار تن در سال ۱۳۹۱ به ۱۸ میلیون و ۴۶۶ هزار تن در سال ۹۵ برساند.

بهرام سبحانی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با اعلام این مطلب گفت: با رسیدن ظرفیت فولاد کشور به ۳۰ میلیون تن، شرایطی فراهم شد که ایران در رتبهبندی جهانی فولاد به رده چهاردهم صعود کند. وی که همزمان با روز صنعت و معدن سخن میگفت، افزود: حمایت دولت از بخش فولاد، میتواند ظرفیتهای خالی این صنعت را فعال کند؛ همچنانکه در چند سال گذشته با این حمایتها موفقیتهای چشمگیری در تکمیل زنجیره صنعت فولاد کشور حاصل شده است.وی با اشاره به کسب موفقیتهای صنعت فولاد کشور در بخش تامین بازار داخل و حضور در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: بهکارگیری راهبردهای موفقیتآمیز در بخش فولاد باعث شده است که فولادسازان طی سالهای اخیر علاوه بر تامین نیاز مشتریان داخل، رشد مناسبی در صادرات محصولات فولادی داشته باشند؛ برای مثال فولاد مبارکه توانست به رکورد تاریخی 1/8 میلیون تن صادرات در سال دست یابد. مدیرعامل بزرگترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا افزود: با حمایت دولت، کاهش واردات فولاد از طریق وضع تعرفه بر واردات با هدف حمایت از صنعت داخلی همزمان با افزایش صادرات محصولات فولادی توانست ضمن ارزآوری، موجب کاهش خروج ارز از کشور شود و لذا میتوان صنعت فولاد خصوصا فولاد مبارکه را پیشرو در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

وی درخصوص وضعیت صنعت فولاد در سال ۹۵ گفت: بازار فولاد کشور در این سال وضعیت نسبتا بهتری را پشتسر گذاشت. بهخاطر داشته باشیم که سال ۹۴ نهتنها برای بازار ایران بلکه برای اکثر بازارهای بینالمللی یکی از بدترین سالها بود ولی خوشبختانه با تدابیر خوبی که دولت در امر سیاستگذاری واردات و صادرات فولاد در پیش گرفت، بازار در سال ۹۵ تا حد زیادی با تغییر مناسب، ترمیم شد. سبحانی در پاسخ به این سوال که اولویت فولاد مبارکه عرضه محصول به بازار داخل است یا صادرات، تصریح کرد: در وهله اول باید توجه داشت که وضعیت بازار داخلی و نیز شرایط فولادسازان داخلی، به میزان زیادی به تقاضای این محصول در بازار بستگی دارد. هنگامی که در بازار داخلی تقاضا وجود داشته باشد، طبیعی است که اولویت با تامین این نیاز است. همچنین با هدف توسعه کیفیت و اقتصادی بودن نگرش توسعه ظرفیتها ضرورت دارد حضور در بازارهای صادراتی دائما موردتوجه قرار گیرد. به گفته وی، نباید فراموش کرد که وضعیت برخی از شرکتهای داخلی به دلیل شرایط جهانی صنعت فولاد و برخی مشکلات داخلی این صنعت همچنان ناپایدار است و امیدواریم تدابیر دولت و ایجاد رونق خصوصا در بخش ساختمان و پروژههای عمرانی به بهبود شرایط کمک کند.مدیر عامل فولادمبارکه با تاکید بر اینکه در کشور ما هنوز امکان رشد برای صنعت فولاد و رسیدن به ظرفیتهای بیشتر وجود دارد، گفت: تولید فولاد در ایران به دلیل مزیتهای موجود، اعم از گاز و انرژی، مواد اولیه همچون سنگآهن و نیروی انسانی مستعد، در مقایسه با برخی کشورها شرایطی فراهم کرده است که در همین وضعیت کنونی بازار، دوام بیشتری داشته و بتوانیم در چرخه رقابت باقی بمانیم.وی گفت: این مزیتها وقتی بیشتر به چشم میآیند که در بازارهای جهانی قیمتهای محصولات فولادی بهشدت کاهش پیدا میکنند و در برخی موارد شرکتها وارد فاز زیاندهی میشوند. در چنین مواقعی بازار به سوی دامپینگ میرود؛ اما به دلیل همین مزیتها فولادسازان ایران قادر خواهند بود در مقابله با رقبای خارجی مقاومتر باشند. وی درخصوص اهمیت و تاثیر حمایت دولت از صنعت فولاد افزود: صنعت فولاد در چین به این دلیل قدرتمند شد که دولت این کشور برای توسعه این صنعت، برنامههای حمایتی وضع کرد. فولادسازان ایران نیز از دولت تقاضای مشابهی دارند. هنگامی که تولید فولاد در کشور از تقاضای آن پیشی گرفته است، بهطور طبیعی باید شرایطی فراهم شود که تولیدکننده بتواند به راحتی به صادرات مبادرت ورزد.

سبحانی خاطرنشان کرد: نرخ تمامشده یک تولیدکننده با قیمتهای جهانی همخوانی ندارد؛ یعنی صادرات محصول از آن شرکت بهطور حتم با زیان همراه خواهد بود. در برخی از کشورها همانند چین، در چنین مواقعی با کمکها و مشوقهای صادراتی مختلف در بخش انرژی، حمل ونقل، مالیات و... هزینه تولید و هزینه صادرات را برای صادرکنندگان کاهش میدهند و صادرات را توجیهپذیر میکنند. فولادسازان داخلی نیز درخواستهای مشابهی از دولت دارند و امیدوارند با توجه به سابقه حمایتهای صورت گرفته از این صنعت در دولت یازدهم، این درخواستها نیز عملی شوند.وی خاطرنشان کرد: البته با توجه به افت درآمدهای دولت از محل فروش نفت در سالهای اخیر، بهنظر میرسد دولت تمرکز خود در حمایت از این صنعت را از طریق تدوین و اجرای سیاستهای اصولی پیگیری میکند. مدیرعامل فولادمبارکه گفت: مهمترین اقدامی که دولت یازدهم برای حمایت از صنعت فولاد کشور انجام داد، وضع تعرفهها بود که خوشبختانه به وضعیت تولید داخلی و افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی بهبود بخشید، ضمن اینکه رویکرد افزایش صادرات و برخی حمایتها نیز از جانب دولت در دستور کار قرار گرفت. وی یادآور شد: درکشور ما سال گذشته حدود ۱۸ میلیون تن فولاد تولید شد. امید است با تداوم حمایتها و سیاستگذاری اصولی شاهد تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ باشیم، هرچند اهداف ترسیم شده بسیار بزرگ است و تلاش همه جانبه دولت و بخشهای خصوصی صنعت و اقتصاد را میطلبد. برای مثال، ایجاد انگیزه مضاعف برای فولادسازان با مشوقها و محرکهای گوناگون برای سرمایهگذاریهای جدید و استفاده از ظرفیتهای خالی کنونی در صنعت فولاد، میتواند کشور را در دستیابی به اهداف مصممتر کند.

وی گفت: سال ۹۵ از جهت به سرانجام رسیدن طرحهای بزرگ توسعه در فولاد مبارکه، سالی فراموش نشدنی است. افزایش ظرفیت فولادسازی و بهرهبرداری از ماشین ریختهگری ۲ میلیون تنی جدید که با حضور معاوناول رئیسجمهوری، دکتر جهانگیری انجام شد و توسعه ظرفیت فولاد سبا از ۷۵۰ هزار تن به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن که آماده بهرهبرداری رسمی به دست مدیران ارشد نظام است، فولاد مبارکه را به شرکتی با ظرفیت بیش از ۱۰ میلیون تن تولید سالیانه تبدیل کرد. مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: از طرفی با هدف تکمیل زنجیره تولید و ایجاد توازن در مقادیر تولید در این زنجیره، طرح ساخت کارخانه کنسانتره و کارخانه گندلهسازی در سنگان خراسان رضوی با جدیت و مبتنی بر توان داخلی و سرمایه، مدیریت و دانش فولاد مبارکه پیگیری شد. گندلهسازی فولاد مبارکه در سنگان به مرحله تولید رسیده و هماکنون آماده بهرهبرداری رسمی ازسوی مسوولان محترم دولت است. درحقیقت، فولاد مبارکه مطابق ماموریت ترسیم شده توانسته نقش موثری در توسعه صنعتی کشور ایفا کند. وی در پایان گفت: این فعالیتها در کنار افزایش تولید و کسب رکوردهای مداوم در تولید بخشهای مختلف شرکت گواه مناسبی بر پویایی حرکت تلاشگران فولاد مبارکه است که از همه آنها تشکر میکنم و روز صنعت و معدن را به همه فعالان این عرصه تبریک میگویم.

مطالب مرتبط
موج فراگیر قیمتی در بازار فولاد
مشاهده نظرات