مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری:

اجازه و اختیار دخالت در «تخلفات ویزا» را نداریم

درحالی وزارت امور خارجه از وجود یک شبکه پیچیده در کنار برخی سفارت‌خانه‌ها با ورود به موضوع اخذ ویزا یا دادن نوبت سریع‌تر در ازای دریافت پول هنگفت، خبر داده و از سویی، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافراتی اتهامات وارده به آژانس‌ها را در این مورد، رد کرده که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از خلاءهای قانونی حرف به میان آورده که دست‌اش را برای برخورد با موارد «تخلفی» آژانس‌های گردشگری در حوزه اخذ ویزا بسته است.

ولی تیموری ـ مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری ـ گفت: ارائه خدمت ویزا در آژانسهای گردشگری غیرقانونی نیست، اما در این میان گاهی تخلفهایی رخ میدهد که به دلیل ابهامها و خلاءهای قانونی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (به عنوان صادرکننده مجوزِ فعالیت آژانسهای مسافرتی)، اجازه و اختیار دخالت در آن را ندارد.

چندی پیش محمدحسن کرمانی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی کشور -  با رد تخلفات مربوط به ویزا که به آژانسهای مسافرتی به عنوان «دپوکنندگان نوبت مصاحبه در سفارتخانهها» نسبت داده شده است، گفته بود: «صدور ویزا طبق مصوبه دولت و بند «ب» (اجرای تور) یکی از وظایف تعریف شدهی دفاتر خدمات مسافرتی است. در واقع آژانسها طبق وظیفه قانونی خود خدمات مربوط به ویزا را ارائه میدهند و منطقی و قانونی نیست گناه یک نفر به پای همه نوشته شود.»

تیموری نیز با تایید این اظهارات، گفت: طبق مصوبه دولت، در سفرهای خارجی و ورودی، ارائه خدمات ویزا در قالب بسته سفر باید در نظر گرفته شود. در اصل آژانس نباید فقط ویزا صادر کند، بلکه طبق تعریف باید دیگر خدمات سفر را همراه ویزا ارائه دهد، اما چون این موضوع در قانون، شفاف نشده، نمیتوان این اقدام را غیرقانونی دانست، در اصل اساس کار اینگونه تعریف شده است.

او تاکید کرد: مشکل ما تخلفاتی است که هنگام ارائه خدمت ویزا اتفاق میافتد وگرنه که در بند «ب»، دریافت رواید، تنظیم برنامه و ارائه خدمات سفر، جزو وظایف و تکالیف دفاتر خدمات مسافرتی است. بنابراین درحال حاضر و طبق این تعریف، آژانسهای گردشگری با ارائه خدمت ویزا کار غیرقانونی انجام نمیدهند و از این کار هم منع نشدهاند و در وظایفشان به عنوان بخشی از خدمات سفر تعریف شده است. از طرف دیگر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به واسطه همین نگاه کلی و خلاء قانونی که در تعاریف وجود دارد، نمیتواند دخالتی در خصوص تخلفات ویزا داشته باشد. ضمن آنکه درحال حاضر دستگاههای دیگر مدعی این کار هستند و در این خصوص وظیفه دارند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری ادامه داد: در اصلاحیهی آییننامه دفاتر خدمات مسافرتی که مصوب سال 1380 است، وظایف آژانسهای گردشگری به تفکیک مشخص شده تا آن ابهامات نیز برطرف شود، مثلا وظیفهی آژانس گردشگری، تهیه و طراحی بسته سفر، بازاریابی، فروش و اجرا تعریف شده و دیگر مثل گذشته، به وظایف، تک تک اشاره نشده است.

تیموری همچنین یادآور شد: مصوبه مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی که در سال 80 ارائه شده، مشکلاتی دارد که نمیتوان با بخشنامه آنها را بویژه در حوزه ویزا حل کرد. بنابراین اصلاحیه آن تنظیم شده است تا خلاءهای موجود تا حد امکان رفع شود.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات