توتال در بخش پتروشیمی هم سرمایه گذاری می‌کند

وزیر نفت گفت: قرار است توتال یک سرمایه‌گذاری سنگین در بخش پتروشیمی ایران انجام دهد و آن هم در دست مذاکره است؛ اما ما قصد نداریم تا بحث‌ها نهایی نشده است، آن را اعلام کنیم.

بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیأت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به قرارداد توتال گفت: در قراردادی که امضا کردیم، ارزش خالص آنچه که سرمایهگذاری میشود ۵ میلیارد دلار است اما آنچه که پول میآورد ۶ میلیارد دلار است؛ چرا که یک میلیارد آن صرف مالیات و عوارض میشود.

وی ادامه داد: ۵۰.۱ این قرارداد سهم توتال، ۳۰ درصد سهم شرکت ملی نفت چین  و ۱۹.۹ هم سهم شرکت ایرانی پتروپارس است که باید این مبالغ را بیاورند و بازگشت پولشان به همراه سود پول صرفاً از محل حداکثر ۵۰ درصد تولید میدان است.

وزیر نفت افزود: برخی گفتهاند ما ۷۵ درصد سود میدان را به خارجیها میدهیم، این حرف غلط است؛ ما گفتیم درآمدمان از این میدان در طول عمرش با نفت ۵۰ دلار، حدود ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد؛ اما آنچه که مجموعاً توتال در طول ۲۰ سال بدست خواهد آورد، حدود ۱۲ میلیارد دلار میشود؛ یعنی کمتر از ۱۵ درصد درآمد میدان در طول عمر میدان.

وزیر نفت گفت: این نوعی سرمایهگذاری خارجی از لحاظ حقوقی تلقی میشود و دشمنان ما چه آنهایی که آن طرف اقیانوسها و چه آنهایی که در منطقه هستند، میخواستند جلوی سرمایهگذاری خارجی را بگیرند اما امروز دو شرکت بزرگ معتبر دنیا یعنی توتال و شرکت نفت چین با ایران قرارداد بستند.

وی همچنین در مورد فعالیت توتال در عرصه پتروشیمی ایران نیز گفت: قرار است توتال یک سرمایهگذاری سنگین در بخش پتروشیمی ایران انجام دهد و آن هم در دست مذاکره است؛ اما ما قصد نداریم تا بحثها نهایی نشده است، آن را اعلام کنیم.

زنگنه با بیان اینکه میدان آزادگان، میدانهای مشترک، یادآوران و میدانهای نفتی پارس جنوبی و آذر در اولویت ما برای عقد قرارداد با شرکتهای خارجی است، تصریح کرد: با شرکتهای مختلفی در حال مذاکره هستیم و در میدان آزادگان نیز فرآیند مناقصه را آغاز کردهایم که بعضیها به صورت کنسرسیوم و بعضیها به عنوان همکار بیایند اطلاعات را بگیرند و پیشنهادشان را بدهند.

مشاهده نظرات