صادرات میوه و تره‌بار به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اندک است

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار عنوان کرد که صادرات میوه و تره‌بار به کشورهای حاشیه خلیج فارس چندان قابل توجه نیست و آن مقداری که صادر می‌شود شامل محصولات فرنگی‌جات است. البته امروز ترکیه قیمت پایینی دارد و اجازه نمی‌دهد ما آن طور که باید محصولات‌مان را عرضه کنیم.

حسین مهاجران، گفت: صادرات محصولات میوه و ترهبار ما به کشورهای عربی خیلی انداک است آن مقداری که صادر میشود بیشتر به دوبی میرود. همچنین بخش دیگری هم به سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله قطر صادر میشود.

وی ادامه داد: بیشترین محصولاتی که به کشورهای عربی صادر میشود شامل فرنگی جات از جمله کاهو، گل کلم، کلم و تره فرنگی و برخی دیگر از اقلام مورد نظر کشورهای همسایه میشود.

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و ترهبار تصریح کرد: باید یک برنامه ریزی جامع نسبت به صادرات داشته باشیم، چون آنچه در ایران به عنوان محصولات میوه و ترهبار تولید میشود نسبت کشورهای دیگر از بهترین کیفیت برخوردار است. امروز ترکیه قیمت پایینی دارد و با رقابتی که انجام میدهد اجازه نمیدهد ما آن طوری که باید محصولاتمان را عرضه کنیم و شرایط به گونهای شود که کشورهای دیگر با محصولات ما آشنا و متوجه شوند محصول ما متفاوت است.

مهاجران تصریح کرد: این کار نیازمند این است که یک کارگروهی تشکیل شود با کمک هایی که از طریق پرداخت یارانه صورت میگیرد قیمتها پایین بیاید و امکان رقابت ایجاد شود یا اینکه دولت باید ورود و مشخص کند چه اقلامی باید صادر شود و ضرر و زیانش را هم خودش تقبل کند. بالاخره باید قدم اولی برداشته شود.

وی ادامه داد: امروزمیبینیم چند قلم از تولیدتمان در دنیا شناخته شده است و مصرف کننده خارجی به قیمت بسیار بالاتری تولیدات ایرانی را میخرد و دنبال برند ایرانی میگردد. باید بتوانیم در کلیه بخشها محصول مان را معرفی و عرضه کنیم.

مهاجران همچنین عنوان کرد که عمده صادرات میوه و ترهبارمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق دریا و کشتی صورت می گیرد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات