توافق ۲۰ هزار میلیارد تومانی با بانک مرکزی برای اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از توافق ۲۰ هزار میلیارد تومانی با بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار در جهت اشتغال خبر داد و گفت: البته معتقدیم که توزیع مستقیم پول مشکلی را حل نمی‌کند.

به گزارش ارانیکو به نقل از ایبِنا، علی ربیعی شب گذشته ۱۴ تیرماه، در هشتمین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری خراسان رضوی، مسئله اشتغال را منحصر به حوزه اقتصاد ندانست و عنوان کرد: امروز اشتغال بیش از همیشه اهمیت پیدا کرده و فقط در حوزه اقتصاد مطرح نیست. رفع معضل اشتغال نیازمند تلاشی ۵ تا ۶ ساله است و در حال حاضر باید به تثبیت شغلها بپردازیم.

آنگونه که ایسنا گزارش داده، وی با اشاره ریزش کار در سال ۱۳۹۲ تصریح کرد: در سال ۱۳۹۲ شاهد ریزش کار و تعطیلی گسترده واحدها بودیم اما فقط در یک سال توانستیم جلوی ریزش ۲۸۰ هزار شغل را بگیریم.

ربیعی با اشاره به بحث اشتغال در دوران انتخابات اظهارداشت: در این دوران دائم از بسته شدن صنایع سخن گفته میشد اما کسی توجه نمیکرد که هیچ صنعتی یک ساله بسته نمیشود و این ریزش نتیجه یک فرآیند چند ساله بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تمام تلاش ما تثبیت شغل است. در این خصوص باید با حوزههای صنعت، معدن، تجارت، جهاد کشاورزی و گردشگری همکاری کنیم. ریزش نیرو در حوزه صنعت بیشتر است و صنایع بزرگ ریزش بیشتری داشتهاند، در حالی که صنایع کوچک توانستند خود را سرپا نگه دارند.

وی با بیان اینکه مشکل محدود به سرمایه در گردش نیست، تصریح کرد: بسیاری از این مشکل در خصوص تکنولوژی، بازاریابی، طراحی فروش و مواد اولیه است.

ربیعی مشکل اشتغال را ناشی از رکود طولانی سالهای گذشته دانست و عنوان کرد: بعد از سالهای طولانی رکود حاکم بر کشور، با یک اقتصاد آب رفته مواجه شده بودیم که قاعده رشد را بر هم زده بود. امروز با اینکه رشد اقتصادی شروع شده است اما هنوز کیفیت لازم را کسب نکرده که امری طبیعی است.

وی افزود: پیشبینی من این است که امسال حدود ۵ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم و در بعضی حوزهها از قبیل صنعت، رشد ۲ رقمی را تجربه کنیم. همچنین به دنبال کم کردن نقش نفت و گاز در اقتصاد کشور هستیم. استان خراسان در این زمینه بسیار پیشرو است و با اینکه سرمایهگذاری یارانهای در آن انجام نشده، با این حال در این زمینه پیش افتاده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آییننامه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶ خاطرنشان کرد: برای اولین بار آییننامهای ارائه دادیم که فقط عدد نبود و برنامه داشت. در واقع این آییننامه مثل یک مانیفست اشتغال بود.

ربیعی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی، برنامه جامع اشتغال پیش روی ماست. این سرمایهگذاری کفاف بیکاری را نمیدهد. در حال حاضر ما در برنامه اقتصاد مقاومتی، برنامه اشتغال فراگیر را در مراکز پراشتغال فعال کردهایم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: برای این منظور ۵۳ کارشناس بینالمللی را برای تحلیل بازار کار به ایران آوردیم. همچنین در حال اعزام  گروهی ۹ نفره برای آموزش جامع بازار کار هستیم.

وی همچنین از توافق ۲۰ هزار میلیارد تومانی با بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار در جهت اشتغال خبر داد و اضافه کرد: البته معتقدیم که توزیع مستقیم پول مشکلی را حل نمیکند. ۱۰۰ میلیارد تومان از این ۲۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول تخصیص اعتبار قرار است پرداخت شود. ۴۰۰ میلیارد آن به طرح کاج تعلق خواهد گرفت و ۱۰۰ میلیارد نیز صرف یارانه خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رفع فقر مطلق و ایجاد اشتغال فراگیر دو اولویت دولت دوازدهم است که در کنار هم به پیش خواهد رفت.

ربیعی همچنین عصر روز گذشته در مراسم بهرهبرداری از هزار و پانصدمین واحد مسکن خانوادههای دارای بیش از دو معلول در شهرک رضویه مشهد با بیان اینکه رفع فقر مطلق و ایجاد اشتغال فراگیر در اولویت برنامههای دولت دوازدهم قرار دارد، اظهار کرد: خاصیت اشتغال فراگیر رفع فقر خواهد بود.

وی ادامه داد: برنامه توانمندسازی تمام افراد نیازمند و خروج از مددجویی و وارد کردنشان به چرخه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، از برنامههایی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم دنبال خواهد کرد.

ربیعی با اشاره به اینکه برنامهریزیها جهت رفع انواع برطرف کردن فقر و ایجاد زیرساختهای مناسب آن انجام شده، تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای امسال با افزایش مستمریها، خانوادههای دارای چند مددجو از حداقل حقوق برخوردار شدهاند.

وی افزود: همچنین در حوزه برطرف کردن فقر درمانی، ۱۱ میلیون حاشیهنشین در اطراف کلانشهرهای کشور بیمه شدهاند و ارزش دفترچههای بیمه روستائیان افزایش پیدا کرده است به طوری که امروز هیچکس به خاطر درمان، به تله فقر گرفتار نمیشود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در تامین مسکن مشکل داریم، خاطرنشان کرد: جهتگیری دولت این بود که ابتدا مسکن مهر را تکمیل کند و پس از آن مسکن حمایتی را از مکانهای محروم آغاز کردیم تا پس از آن مسکن اجتماعی اجرا شود.

وی عنوان کرد: همچنین برای مقابله با فقر غذایی نیز بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای رفع سوءتغذیه در نظر گرفته شده و این برنامهها ادامه خواهد یافت تا روزی با محو فقر مطلق آرزوی دیرین امام(ره) را برآورده سازیم.

ربیعی با اشاره به بهرهبرداری از ۱۰۰۰ واحد مسکونی ویژه خانوادههای دارای بیش از دو معلول، اظهار کرد: این طرح نمادی از همکاری نهادهای انقلابی و عمومی، دولت و خیرین برای کاهش درد و رنج مردم است.

وی با قدردانی از افرادی که در اجرای این طرح همکاری کردند، گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی همانگونه که در سه برابر کردن حداقل دریافتی خانوادههای نیازمند کمک کردند، این وزارتخانه را نیز در خشکاندن فقر مطلق یاری دهند.

مشاهده نظرات