در اینترنت به کمین مشتری بنشینید

افراد بیشتر و بیشتری برای پیدا کردن کالاها و خدمات مورد نیاز خود به جست‌وجوی اینترنتی می‌پردازند.

به همین دلیل است که باید حضوری قدرتمند در اینترنت داشته باشید تا این درصد قابل توجه از مشتریان بالقوه را از دست ندهید. البته با افزایش میزان کاربران گوشیهای هوشمند و سهولت استفاده از این ابزارها، جای تعجب نیست که اکنون میزان جستوجوهای اینترنتی از طریق موبایل از جستوجوهای کامپیوتری پیشی گرفته است. زمانی که به جستوجوی اینترنتی میپردازیم (چه برای یافتن آدرس یک کسبوکار یا ساعتهای کاری یا حتی یافتن ایدهای برای گذراندن تعطیلات)، کسبوکارهایی که اطلاعاتشان در نتایج جستوجوی ما به نمایش درنمیآیند، فرصتی طلایی را برای فروش از دست میدهند. در این میان، کسبوکارهایی که اطلاعاتشان در نتیجه جستوجوها به نمایش درمیآید، اما وبسایتشان برای کاربران موبایل متناسبسازی نشده، نه تنها از رقبای خود عقب میافتند، بلکه امکان تعامل با مشتری بالقوه را هم از دست میدهند.

کاربرد موبایل، تنها دسترسی آنی نیست. امروزه موبایل تنها در مسیرهای رفتوآمد و خارج از خانه بهکار نمیرود. آنگونه که موتورهای جستوجو، از جمله گوگل عنوان کردهاند، بسیاری از جستوجوهای اینترنتی با موبایل، در خانه انجام میشوند. موبایل تبدیل به ابزاری شده که استفاده از آن آسان است و به همین دلیل، حتی در مواقعی هم که کامپیوتر در دسترس است، استفاده از آن متداولتر است.براساس آمارهایی که از ایالات متحده آمریکا به دست آمده، میزان جستوجوهای اینترنتی با استفاده از کامپیوتر در این کشور، در هر سال 6 درصد کاهش مییابد. دلیل این موضوع چه اکراه افراد برای بلندشدن از روی مبل باشد و چه بیتمایلی آنها برای بالا آمدن سیستمعامل لپتاپشان، میزان جستوجوهای اینترنتی آنها با موبایل را افزایش داده است؛ جستوجوهایی که از اخبار تا غذا را در برمیگیرند.براساس گزارشهای گوگل، بیشترین جستوجوی افراد در دستههای هنر و سرگرمی، اخبار و دانش عمومی انجام میشود. با این حال، جستوجوی موبایل بستگی به شرایط دارد و با توجه به زمان جستوجو یا موقعیت جغرافیایی فرد، تغییر میکند؛ بهعنوان مثال، افرادی که رستورانها را جستوجو میکنند یا در وسیله نقلیه هستند یا سر کار.

روی موقعیت جغرافیایی متمرکز شوید

موتورهای جستوجو، جای کاتالوگها و دفترچههای تبلیغاتی را گرفتهاند. دیگر برای یافتن محلی در نزدیکی خود، لازم نیست که جستوجوهای اینترنتی را براساس هر مکان، مرتبسازی کنید؛ بلکه جیپیاس گوشی هوشمند ما میتواند از موقعیت جغرافیایی ما استفاده کرده و نتایج جستوجو را براساس «نزدیکی» به نمایش درآورد. فرض کنید که جستوجوگر موبایل خود را باز کرده و واژه «قهوه» را جستوجو میکنید. در این حالت، نه تنها لینکهای مرتبط با قهوه به نمایش درمیآیند، بلکه میتوانید محل آنها را هم مشاهده کرده و نتایج جستوجو را براساس معیاری مانند «در شعاع یک کیلومتر» فیلتر سازید.

روی این سهولت جستوجو، مدتها کار شده تا «کلیکها» بهبود یابند و جستوجوی محلی تبدیل به یکی از متداولترین رفتارهای گوشیهای هوشمند شود. پژوهش جدیدی که به وسیله گوگل منتشر شده، نشاندهنده آن است که 84 درصد از جستوجوهای انجام گرفته به وسیله کامپیوتر یا تبلت براساس موقعیت و مکان کاربر بوده و این رقم برای جستوجوهای موبایل به 88 درصد میرسد. اما مهمتر از این آمارها، رفتارهای مصرفی افراد پس از یافتن موارد مورد جستوجویشان است. پژوهشها نشان داده 34 درصد از مصرفکنندگانی که از جستوجوی محلی در کامپیوتر یا تبلت خود استفاده کردهاند، به مرکز فروش یکی از کسبوکارهای یافتشده، رفتهاند. این رقم برای کاربران گوشیهای هوشمند برابر با 50 درصد است. میزان فروش هم نشاندهنده قدرت جستوجوهای محلی است. 80 درصد از جستوجوهای محلی انجام شده به وسیله گوشیهای هوشمند تا یک روز پس از آن منجر به انجام خرید شده است؛ درحالیکه تنها 7 درصد از جستوجوهای غیرمحلی به خرید میانجامند.

اما علاوهبر حضور پررنگ در اینترنت، ویژگیهای دیگری هم وجود دارد که میتواند شانس موفقیت کسبوکارها را در جذب مشتریان افزایش دهد. مشتریان باید بتوانند پس از یافتن کسبوکار مدنظر خود، تنها با یک لمس صفحه، «مسیر» رسیدن به آنها را یافته، با آنها «تماس» گرفته یا بتوانند به «وبسایت» آنها دسترسی پیدا کنند. همانطور که پیش از این هم گفته شد، وبسایت کسبوکارها هم باید برای سهولت مطالعه در موبایل، متناسبسازی شده باشند. اطلاعات بسیار مختصر و مفید، با فونتهایی درشت و خوانا و یک طراحی جذاب هم باید برای آنها فراهم شده باشد. مشتریان احتمالا در بازهای یک تا 2 دقیقهای در مورد خرید کالا و خدمات از شما تصمیمگیری میکنند و شما برای متقاعد ساختن آنها فرصت زیادی نخواهید داشت. موضوع دیگر آن است که 59 درصد از جستوجوها برای کسبوکارهای محلی، بدون پیشزمینه ذهنی انجام میشوند. وجود میانبرهای کافی و کارا در اینترنت و نتایج جستوجو باعث میشود که شانس به دست آوردن این بازار 59 درصدی افزایش یابد.

با اطلاعات دقیقتر و تسهیل بیشتر اشتراکگذاری دادهها، نتایج جستوجو هم اطلاعات متناسبتری به مخاطبان خود ارائه میکنند. سه دلیل عمدهای که مشتریان را وادار میسازد با کسبوکارهای نمایش داده شده در صفحه نتایج جستوجو، تماس بگیرند، به این صورت است: بررسی ساعات کاری کسبوکارها (52 درصد)، رزرو یا تعیین وقت قبلی (51 درصد) و پرسوجو درباره موجودی کالا یا امکان ارائه آنها در آینده نزدیک (47 درصد). تا حد امکان باید این اطلاعات را هم به شکلی سهلالوصول در وبسایت ارائه کرد و آنها را در صورت نیاز، بهروزرسانی کرد. در این میان، اپلیکیشنهای مشتریمحوری در حوزههای مختلف (بهویژه برای غذا و رستوران) در حال گسترش هستند که این اطلاعات را هم نمایش میدهند تا مشتری بتواند با سرعت و سهولت بیشتری انتخاب خود را انجام دهد. ارائه این اطلاعات را به آنها فراموش نکنید!

مشاهده نظرات