فرار از اجرای طرح کاهش وزن کشتار به بهانه گرانی جوجه

با گذشت هشت ماه از اجرای طرح کاهش سن کشتار در جهت بهبود بهره‌وری، کاهش ضایعات و توسعه صادرات اما مرغداران افزایش تصاعدی نرخ جوجه یک‌روزه را عامل اصلی تأخیر در اجرای این امر دانست.

گذشت هشت ماه از اجرای طرح کاهش سن کشتار در جهت بهبود بهرهوری، کاهش ضایعات و توسعه صادرات، این امر اجرا نشده است. این درحالی است که اجرای این طرح علاوه بر افزایش کیفیت گوشت مرغ ، صرفه جویی در واردات خوراک دام را نیز به همراه دارد.

حال جای سؤال است که با وجود مزایای بالای این طرح علت تعلل در اجرای آن چیست؟ محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به  اینکه اجرای طرح کاهش سن کشتار تحت الشعاع قیمت جوجه یکروزه است، اظهار داشت: طی شش ماه گذشته نرخ جوجه یکروزه به صورت حبابی افزایش یافت که همین امر موجب شد مرغداران برای جبران هزینه های خود مرغ زنده را با وزن بیشتری به کشتارگاه بفرستند. وی با اشاره به اینکه افزایش تصاعدی نرخ جوجه یکروزه تأخیر در اجرای طرح کاهش سن کشتار را به همراه داشته است، افزود: در حال حاضر تنها دو استان فارس و اصفهان سعی کردند که این امر را پیاده نمایند. کمالی سروستانی ادامه داد: طرح کاهش سن کشتار در بهره وری و اقتصادی کردن تولید ، کاهش هدر رفت منابع و افزایش صادرات تأثیر بسزایی دارد از این رو تعادل قیمت جوجه یکروزه، امری ضروری است. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه در فاز نخست اجرای طرح کاهش سن کشتار وزن مرغ از یک کیلو و 800 گرم نباید تخطی کند، تصریح کرد: اجرای این طرح  تنها منوط به  منطقی شدن قیمت جوجه یکروزه است و در غیر این صورت این امر شدنی نیست. محمد یوسفی رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: تا زمانیکه نرخ جوجه یکروزه به تعادل نرسد امکان اجرای طرح کاهش سن کشتار وجود ندارد و با توجه به افزایش بی رویه نرخ جوجه یکروزه از آذر ماه سال گذشته، اجرای این طرح با مشکلاتی روبروست. یوسفی با اشاره به اینکه نرخ جوجه یکروزه تابع عرضه و تقاضا است، بیان کرد: اجرای این طرح برای بازار داخل منتفی است  و تنها برخی مرغداران برای امر صادرات ممکن است، اقدام به تولید مرغ با وزن های کمتر نمایند. رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به تأثیر اجرای طرح کاهش سن کشتار در میزان صادرات، تصریح کرد: گرچه برخی مرغداران برای امر صادرات اقدام به تولید مرغ سایز مینمایند اما استقبال بازارهای هدف از مرغ های با وزن پایین در میزان صادرات تأثیر گذار است.

مشاهده نظرات