غافلگیری دلار در بازار جهانی

تغییرات غافلگیرکننده مواضع بانک‌های مرکزی در اروپا در رابطه با سیاست‌های به‌شدت انبساطی پولی موجب عقب‌نشینی ارزش دلار در بازارهای جهانی شد. اما در بازار آزاد تهران شاهد افزایش قیمت سکه طرح جدید و همچنین دلار و پوند انگلیس بودیم.

تغییرات غافلگیرکننده مواضع بانکهای مرکزی در اروپا در رابطه با سیاستهای بهشدت انبساطی پولی موجب عقبنشینی ارزش دلار در بازارهای جهانی شد. اما در بازار آزاد تهران شاهد افزایش قیمت سکه طرح جدید و همچنین دلار و پوند انگلیس بودیم.

صرافیهای پایتخت در آخرین روز کاری هفته گذشته هر دلار آمریکا را با ۷ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه ۳ هزار و ۷۸۹ تومان فروختند. همچنین قیمت هر یورو با ۴ تومان کاهش به ۴هزار و ۳۶۸تومان رسید با این حال پوند انگلیس با یک تومان افزایش، ۴ هزار و ۹۰۷ تومان معامله شد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد با ۳۰۰ تومان افزایش نسبت به روز چهارشنبه یکمیلیون و ۲۱۱هزار و ۷۵۰ تومان فروخته شد. با این حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۳هزار تومان کاهش یکمیلیون و ۱۷۹هزار تومان قیمت خورد. همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی نیز ۶۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد معامله میشد که اُفتی هزار تومانی نسبت به روز چهارشنبه داشت. هر قطعه ربع سکه بهار آزادی با ۶۵۰ تومان کاهش به ۳۷۸هزار و ۵۰۰تومان رسید و هر قطعه سکه گرمی با هزار تومان کاهش ۲۵۰هزار تومان فروخته میشد. بر پایه این گزارش، هر گرم طلای ۱۸عیار نیز با ۳۵ تومان اُفت نسبت به روز چهارشنبه ۱۱۴هزار و ۶۳۶تومان ارزشگذاری شد. 

آخرین تحولات بازار جهانی ارز در هفته اول جولای حاکی از آن است که ارزش ین ژاپن در برابر هر دلار امریکا تا مرز یکدرصد تضعیف و ارزش هر فرانک سوییس در برابر این ارز تا 1.15درصد تقویت شده است. ارزش دلار در برابر هر یورو تا 2.09 و هر پوند تا 2.41درصد تضعیف شد. آنطور که بانک مرکزی گزارش داده است دلایل چندگانهیی برای تقویت و تضعیف دلار در بازار جهانی ارز وجود دارد، بهگونهیی که قبل از شروع این هفته بازار روالی آرام را طی میکرده اما برخلاف انتظارات، تحولات تاثیرگذاری روی میدهد. با اینکه برخی آمار اقتصادی که قدرت تحریک بازار را دارا بودند، ایجاد شد اما آنچه باعث تقلیل در موقعیتگیری سرمایهگذاران بود، به مواضع غیرمنتظره و ضدتورمی مقامات ارزش بانکهای مرکزی اروپا و انگلیس مربوط میشود.

این در حالی است که یکی از روسای بانک مرکزی امریکا که البته در دوره فعلی فاقد حق رای در کمیته عملیات بازار باز است، هفته گذشته موضعی متفاوت با اکثریت روسای این بانک داشت و در مورد افزایش نرخ بهره در شرایطی که رشد اقتصادی ضعیف و فشار تورمی وجود ندارد تا حدودی تردید خود را اعلام کرد. با اینکه اخبار و شاخصهای اقتصادی امریکا در وضعیت چندان بدی قرار نداشت، اعتماد مصرفکننده کمی افزایش داشت، کسری تجاری امریکا کاهش و فعالیتهای کارخانهیی در منطقه شیکاگو تقویت شده بود اما گزارشهای مثبت نتوانست مانع از تضعیف دلار شود.

منبع: تعادل
مشاهده نظرات