آخرین تغییرات ورق سیاه در بازار

هر کیلو ورق سیاه 6 در بازار به قیمت 2 هزار و 300 تومان به فروش می‌رسد.

مشاهده نظرات