شاخص سهام 181 واحد پیشروی کرد

موج‌های خبر ساز در بورس تهران

بازار سهام دیروز در حالی روند مثبت چهارشنبه هفته گذشته را ادامه داد که نسبت به آن روز شتاب بیشتری در رشد قیمت سهام دیده شد.

بورس تهران پس از مدتها نوسان اندک قیمتها در یک محدوده مشخص، دیروز تحت تاثیر معاملات مثبت در برخی گروهها به ویژه صنعت پالایشی فضای مثبتی را تجربه کرد. معاملات مثبت در گروه پالایشی دیروز تحت تاثیر شنیدههایی مبنی بر تعدیل مثبت سود شرکتهای زیر مجموعه این صنعت به رشد بیش از 0/2 درصدی شاخص کل منجر شد. این موضوع نشان میدهد نقدینگی برای ورود به بازار سهام وجود دارد اما مترصد یک فرصت مناسب است.

پس از رشد مناسب قیمتها در دو ماه نخست سال تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری، یک دوره نسبتا طولانی از افت عمومی قیمتها در بازار سهام به وجود آمد. این دوره اصلاح، قیمت بسیاری از نمادها را با ریزش چشمگیری مواجه کرد تا جایی که برخی از آنها در کف قیمتی چند ماه اخیر خود قرار گرفتند. پس از آن یک فضای رکودی در معاملات سهام سیطره یافت. در فضای رکودی نه خبری از فروش بود، نه تقاضایی برای ورود به سهام مشاهده میشد. در این فضا ارزش معاملات خرد سهام در اکثر روزها به زحمت به 80 میلیارد تومان میرسید. مشارکت در معاملات سهام نیز بیشتر از جانب معاملهگران عمده بازار صورت میگرفت. این فضا بیش از هر چیز گویای این موضوع بود که سهامداران منتظر دریافت یک سیگنال مثبت اثر گذار بر وضعیت بورس هستند. هر چه از تابستان میگذشت، این فضای انتظاری بیش از پیش به چشم میخورد. پیشتر بارها گفته شد، با ورود به چهارمین ماه از سال جاری رفته رفته از چند منظر احتمال تغییراتی در پیرامون بازار سهام وجود دارد. بهبود قیمتها با آغاز نیمه دوم سال میلادی، خبرهای مثبت از گزارشهای عملکرد فصلی و سالانه شرکتها و همچنین برگزاری مجامع مواردی بودند که به نظر میرسید بتوانند تحرکات لازم در تالار شیشهای را ایجاد کنند.

بهبود نسبی قیمت فلزات جهانی در هفتههای اخیر و رشد تدریجی نرخ دلار امیدواری به بهبود سودآوری شرکتها در ماههای آتی را افزایش داد. در شرایط کنونی با انتشار گزارشهای سالانه شرکتها و عملکرد مثبت شرکتها در گزارش ماهانه خرداد موجی از اخبار مثبت در بازار سهام به وجود آمد. به نظر میرسد فعالان تالار شیشهای پس از ریزشهای اخیر برای مشارکت در سمت خرید در انتظار نشانههایی از پایان دوران نزول قیمتها و اخبار مثبتی که جرقههای رشد قیمت سهام را ایجاد میکنند، هستند. تحت تاثیر این اخبار مثبت دیروز معاملهگران به بسیاری از گروههای فعال بورسی اقبال نشان دادند. امری که نشاندهنده رصد دقیق شرایط بازار توسط فعالان است. به عبارت دقیقتر گرچه برخی فعالان کمبود نقدینگی در بازار سهام را عامل رکود معاملاتی عنوان میکردند، اما شرایط بازار طی معاملات روز گذشته این فرض را زیر سوال برد. بر این اساس میتوان گفت بازار در حالت آمادهباش برای ورود نقدینگی به سمت نمادهایی است که چشمانداز بهبود سودآوری برای آنها وجود دارد.

بازار در انتظار تعدیل مثبت پالایشیها

دیروز در صدر عوامل مثبت اثرگذار بر روند نماگر اصلی بورس تهران، شنیدههایی مبنی بر اعلام نرخهای جدید سال 95 شرکتهای پالایشی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش و احتمال تعدیل مثبت سود این شرکتها در بازار وجود داشت. امری که موجب شد بازار سهام با پیشتازی این گروه پس از مدتها یک فضای مثبت را تجربه کند. در معاملات دیروز بازار سهام نمادهای پالایشگاه بندرعباس، اصفهان، تهران، تبریز، شیراز و لاوان متوقف شدند. همانطور که اشاره شد احتمالا تعدیل مثبت تحت تاثیر ابلاغ نرخهای مواد اولیه و محصولات ازسوی شرکت ملی پالایش و پخش به شرکتهای پالایشی عامل ایجاد موج صعودی قیمت سهام در این گروه بوده است. هر چند گمانه زنیهایی در مورد بازگشت موضوع ذخایر سال 91 این شرکتها نیز وجود داشت اما مدیرعامل پالایشگاه شیراز دیروز در گفتوگو با بورس پرس با تایید خبر تعدیل مثبت گفت: این تعدیل مثبت ربطی به موضوع ذخایر ندارد و فقط بحث نرخهای اعلامی پالایش و پخش برای سال 95 است.

موج مثبت در گروه قندی

دیگر گروه مورد اقبال سرمایهگذاران در جریان معاملات دیروز، گروه قند و شکر بود. در این گروه دیروز بیشتر نمادهای زیر مجموعه صف خرید را تجربه کردند. شاخص گروه قندی با رشد حدود 3/7 درصدی در جریان معاملات دیروز سقف تاریخی خود را شکست (در اواسط خرداد شاخص این گروه با برخورد به سطوح کنونی ریزش را تجربه کرد). عوامل مختلفی چون تولید شکر از چغندر قند پاییزه و همچنین تصفیه شکر خام وارداتی عوامل حمایتی از سودآوری شرکتهای قندی در شرایط کنونی به شمار میروند. با این حال به نظر میرسد سقفشکنی نمادهای قندی عاملی برای استقبال بازار از این نمادها بوده است. باتوجه به اینکه فضای مثبت در معاملات نمادهای زیر مجموعه گروه قندی از ابتدای سال وجود داشته است و این نمادها رشدهای نسبتا چشمگیری را تجربه کردهاند، سهامداران باید توجه داشته باشند که انتظار از رشد قیمتی این نمادها را با وضعیت سودآوری این شرکتها تعدیل کنند.

اقبال به رایانهایها

همانطور که اشاره شد، این انتظار وجود داشت که با شروع فصل تابستان موجهای مثبت خبری از گزارشهای عملکرد شرکتها و همچنین فصل مجامع در بازار به وجود آید. یکی از گروههایی که اخیرا از منظر مجامع و عملکرد شرکتها شرایط نسبتا مناسبی را تجربه میکند، گروه رایانهای است. مجامع مناسب شرکتهای زیرمجموعه این گروه در کنار بازگشایی «رتاپ» پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه از جمله دلایل ایجاد تقاضای مثبت در سهام این شرکتها به شمار میرود. در این میان نیز قیمت برخی نمادهای زیر مجموعه گروه رایانه تحت تاثیر رشدهای چشمگیر اخیر در سطوح بالایی قرار گرفته است که احتمالا شناسایی سود و افزایش فشار فروش در سطوح کنونی را افزایش خواهد داد.

مشاهده نظرات