مشاور سازمان خصوصی‌سازی:

۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کردند

واریز اولین سود سهام پیش از پایان تابستان

سبحانی گفت: از این پس سود سهام عدالت شرکت‌های سرمایه‌پذیر به حساب خزانه و دولت واریز نخواهد شد و به حساب مشمولین واریز می‌شود.

جعفر سبحانی در مورد آخرین آمار ثبتنامکنندگان در سامانه سهام عدالت اظهار داشت: از زمان رونمایی سایت سهام عدالت تاکنون قریب به ۳۵ میلیون نفر به این سامانه مراجعه و صورت حساب خود را مشاهده و دریافت کردهاند.

وی افزود: از ۴۷ میلیون نفر مشمول سهام عدالت ۲۸ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کردهاند و شماره شبای ۹۷ درصد از مشمولین نیز به تایید رسیده است.

مشاور رییس سازمان خصوصیسازی خاطر نشان کرد: شماره شبای کمتر از ۲.۵ درصد ثبتنامکنندگان با اشکال مواجه شده که یا مسدود بود یا متعلق به افراد مشمول نبود و شماره شبا متعلق به یکی از افراد خانوادهشان بوده است. سازمان خصوصیسازی برای اصلاح شماره شبای این افراد اساماس ارسال کرده است.

وی تصریح کرد: از این پس سود سهام عدالت شرکتهای سرمایهپذیر به حساب خزانه و دولت واریز نخواهد شد و به حساب مشمولین واریز میشود.

مشاور رییس سازمان خصوصیسازی افزود: از سیام فروردین ماه ثبت شمارههای شبا آغاز شده و امیدواریم بقیه مشمولین نیز شماره شبای خود را به سامانه وارد کنند. سبحانی افزود: در صددیم تا اولین سود سهام عدالت را پیش از پایان تابستان به حساب افراد واریز کنیم.

وی در خاتمه گفت: تعداد متوفیان مشمول سهام عدالت حدود ۲ میلیون نفر است که باید ورثه فرایند انحصار وراثت خود را انجام دهند و با در دست داشتن مدارک خود و پس از اعلام سازمان خصوصی سازی برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند. اما در حال حاضر تنها ۴۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که مشمول سهام عدالت هستند میتوانند شماره شبای خود را برای دریافت سود سهام عدالت به سامانه وارد کنند.

منبع: ایلنا
مشاهده نظرات