پی وی سی صدر نشین شد

بررسی قیمت پایه محصولات پلیمری در تاریخ 11 و 19 تیرماه نشان می‌دهد که اکثر کالاها روندی افزایشی داشته‌اند.

به گزارش ارانیکو به نقل از پتروتحلیل، بیشترین افزایش قیمت در گروه پلیمری متعلق به پی وی سی گرید 60و 70 با 3.3 و 3.1 درصد رشد نسبت به هفته گذشته است. این کالاها به ترتیب از رقم 3 هزار و 304 تومان به 3 هزار و 414 تومان و از رقم 3 هزارو 461 تومان به 3 هزار و 572 تومان رسیده است. همچنین پلی استایرن معمولی 1540 نیز در رتبه بعدی افزایش قیمت ها با 2.4 درصد رشد قرار دارد، این کالا از رقم 4 هزار و 701 تومان به 4 هزار و 817 تومان رسیده است.

همچنین ABS نیز با 1.8 درصد رشد نسبت به هفته گذشته، به رقم 5 هزار و 60 تومان برای عرضه در هفته جاری رسید. در همین حال پلی اتیلنهای ترفتالات گرید بطری نیز روندی افزایشی داشته و به میزان 0.4 درصد نسبت به هفته گذشته گران شدند.

پلی اتیلنهای ترفتالات گرید نساجی نیز با 0.1 درصد رشد نسبت به هفته قبل روبهرو شدند. در ادامه در گروه پلی اتیلنها، پلی اتیلن سبک فیلم، سنگین اکستروژن و بادیها نیز با رشد اندک قیمت نسبت به هفته قبل روبهرو شدند. تعداد محدودی از محصولات پلیمری نیز با افت قیمت نسبت به هفته گذشته روبهرو شدند، بیشترین افت قیمت متعلق به پلی اتیلن سنگین تزریقی و دورانی با 1.2 درصد کاهش است، این کالاها به میزان 48 تومان ارزان شدند.

همچنین پلی پروپیلنهای نساجی هم روندی کاهشی داشته، به طوری که پلی پروپیلنهای نساجی 0.9 درصد و پلی پروپیلنهای شیمیایی 0.8 درصد نسبت به هفته قبل ارزان شدند. در گروه پلی اتیلنها نیز، پلی اتیلن سبک خطی و پلی اتیلن سنگین فیلم با 0.6 درصد افت قیمت نسبت به هفته قبل روبهرو شدند. در محاسبه قیمت پایه محصولات پلیمری قیمت دلار با رشد 0.4 درصدی به رقم 3 هزار و 770 تومان رسید.

مشاهده نظرات